Minister: “rädda svensk snuskultur“

STOCKHOLM Hjälp oss rädda svensk snuskultur!, uppmanar frihandelsminister Ewa Björling som vill att medborgarna via webbenkät agerar mot EU:s snusförbud. “Häpnadsväckande att hon så oförblommerat går industrins ärende på folkhälsans bekostnad“, säger Hans Gilljam, Läkare mot tobak, till Drugnews.

Handelsminister Björling (M) fortsätter att lobba mot EU:s säljförbud, denna gång i en debattartikel i Expressen och på regeringens hemsida, tillsammans med partikamraten och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

De uppmanar enskilda och organisationer att ge synpunkter om snusets framtid på en tobaksenkät som EU-kommissionen öppnat till och med 17 december.
“Frågan som kommissionen ställer på sin spets är om svenskt snus i framtiden ska tillåtas konkurrera med den fullt tillåtna cigaretten på den inre marknaden“, skriver Björling och Fjellner.

Att rökning är farligare än snus är forskarna överens om, men hur skadligt snus är tvistas det om. Klart är att det finns skadeeffekter. Något EU uppmärksammat och därför inte vill tillåta försäljning av snus.

Våtsnus är förbjudet i övriga EU, Sverige fick ett undantag inför medlemskapet. 2001 togs cancervarningen bort, men så sent som i somras upprepade hälsokommissionär John Dalli att man vill minska tobaksanvändningen i unionen och inte vill se ytterligare en tobaksprodukt på marknaden.

Men Ewa Björling, själv snusare, fortsätter kämpa mot EU:s sälj- och exportförbud av svenskt snus som regeringen anser är diskriminerande.
“Vi driver frågan utifrån ett principiellt ställningstagande för frihandel. Men ett hävande av exportförbudet skulle även vara bra för den svenska industrin“, skriver debattörerna.

De hänvisar till att det finns andra rökfria tobaksprodukter som är skadligare, men är lagliga att sälja i EU – bland annat asiatisk tuggtobak och snus. De framhåller vidare att om exportförbudet togs bort så skulle det gynna svensk industri (exempelvis Swedish Match). Om fyra procent av rökarna i EU gick över till snus så skulle det kunna ge Sverige tre miljarder kronor extra i exportintäkter årligen, enligt Ewa Björling och Christofer Fjellner.

Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, ordförande i Läkare mot tobak och med i den expertgrupp som tagit fram en rapport om rökfri tobak åt EU-kommissionen, är mycket kritisk mot utspelet.
– Snus är ju inget vitamin, utan är beroendeframkallande och har hälsorisker. Det är häpnadsväckande att ministern försöker mobilisera folket för en droghandel, säger han.

Vad gäller andra tillåtna rökfria tobaksprodukter i EU, så anser Gilljam att det vore bättre att försöka stoppa dem, även om det är juridiskt svårt. Han understryker att cigarettrökning släcker flest liv, men att “alla tobaksprodukter är giftiga“.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser