Omvärlden på väg överge Afghanistan?

KABUL Afghanistans sönderfall går inte längre att hejda och talibanerna är på väg tillbaka till makten, menar en svensk expert. Och opiumodling ökar igen. Detta samtidigt som politiker diskuterar när svenska soldater och andra länders säkerhetsstyrkor ska börja tas hem.

“Det halvhjärtade och illa genomförda försöket att bygga en afghansk stat med internationellt stöd har slagit fullständigt fel“, skriver Anders Fänge, Svenska Afghanistanskommitténs chef i Kabul i en debattartikel i DN.

Det är en dyster bild av det fattiga krigshärjade landet som ges. Trots nio års internationella USA-ledda militärinsatser efter al-Qaida terrorattacker 11 september 2001.

Fänge bedömer att afghanska polisen och armén inte klarar att själva axla ansvaret för säkerheten. 2014 är det år som Kabulkonferensen satte upp. Flera länder är nu på väg att lämna Afghanistan, och de med störst trupp – USA och Storbritannien – pressas att göra detsamma när kostnaderna och krigsmotståndet på hemmaplan ökar med fler döda soldater.

I Sverige för Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin samtal om att försöka hitta en bred parlamentarisk uppgörelse. Senast 4 november ska regeringen lämna en proposition om den fortsatta Afghanistanpolitiken.

Att ännu en svensk soldat nyligen dödades och två skadades ökar trycket på ett slutdatum. Även om inte säkerheten, freden och demokratin är säkrad i Afghanistan, vilket var avsikten med insatsen.

Svenska Afghanistankommittén (bildades efter Sovjets invasion av landet 1979), arbetar med bistånd för att minska fattigdom och öka respekt för mänskliga rättigheter och infrastruktur som skolor och sjukvård. Anders Fänge understryker att kommittén kommer att fortsätta arbetet för Afghanstans folk, även om talibanerna tar över eller landet åter delas upp mellan lokala och regionala makthavare.

Han hoppas att de samtal som inletts mellan afghanska regeringen och enskilda talibaner kan vara en väg som kan leda till fredsförhandlingar. Men kan man lita på talibanerna?, undrar Anders Fänge.

Anklagelser om korruption, knarkhandel, svågerpolitik och valfusk surrar om Afghanistan. I måndags medgav president Hamid Karzai att hans stabschef återkommande tagit emot väskor med stora summor kontanter från Iran, men han sade att det var öppet bistånd från en vänligt sinnad nation.

Karzais bror har flera gånger utpekats ha finger med i den lukrativa knarkhandel, som även finansierar rebellrörelser i landet.

Opiumproduktionen har halverats i år sedan en sjukdom drabbat plantorna. Men många bönder lockas nu att börja odla då priset på opium och heroin är på väg upp. Och förstörandet av opiumfält har minskat senare år, enligt en FN-rapport.

Från Afghanistan kommer mer än 90 procent av världens heroin. En ny smuggelväg är via länder i forna Sovjetunionen. I Ryssland har inhemskt missbruk ökat längst dessa leder, över två miljoner ryssar är idag heroinberoende.

För att hejda heroinvågen så har Ryssland tagit reda på och försett amerikanska tjänstemän i Kabul med detaljerade uppgifter och koordinater om var 175 heroin-laboratorier finns.

– Men av något skäl kan de inte genomföra några operationer för att förstöra de här laboratorierna eftersom det finns en fördröjning på den militära sidan, sade ryske ansvarig narkotikasamordnaren Victor Ivanov till nyhetsbyrån AP i samband med ett besök i USA häromdagen.

Varken amerikanska narkotikabyrån DEA (som avvaktar klartecken till att slå till mot knarktillverkningen) eller USA-militärer vill kommentera Ivanovs uppgifter.

Lika lite som ansvariga befäl och politiker vill tala om de närmare 400 000 dokument som nu offentliggjorts av Wikileaks om övergrepp från USA och koalitionspartners mot civila under kriget i Irak.

Etiketter:

Annonser