WHO oroas över ungdomsvåld

GENÈVE Fler än 15 000 unga européer mördas varje år, 40 procent av dem med kniv. En ny WHO-rapport visar hur uppåt 90 procent av dödsfallen skulle kunna undvikas, bland annat genom sänkt alkoholkonsumtion.

Våld mellan människor är den tredje vanligast dödsorsaken och främsta orsaken till skador och handikapp bland unga européer, 10-29 år. Det visar en rapport om 53 länder som WHO i Europa har sammanställt.

Unga kan både vara våldsoffer och förövare. Pojkar är mer utsatta än flickor, fattiga unga mer i riskzonen än de i mer väletablerade områden. Tillgång till exempelvis vapen ( såsom knivar), droger och gängbildning inverkar.

Genom olika insatser skulle mycket av ungdomsvåldet kunna förebyggas med offensiva satsningar på folkhälsa och lagstiftning. En åtgärd är att minska drogkonsumtion, då alkohol och andra droger har stark koppling till våld, enligt WHO. Exempelvis genom att höja priset, begränsa antalet försäljningsställen och öppettider.

Högst andel våldsam död under mätperioden 2004-2007 hade Ryssland med nära 16 döda per 100 000 i gruppen 10-29 år. Jämförelsesiffran för Albanien var 11,2, Kazakstan 10,7. Lägst var anden i Tyskland (0,47), Armenien och Österrike. Sverige låg också lågt med 0,83 döda per 100 000 i åldersgruppen.

I Ryssland kan dödfallen bland unga vara ännu högre än redovisat, 12 000 ungdomar rapporterades saknade 2008, uppger f d ombudsmannen för ryska barnens rättigheter, rapporterar Ryska Posten/Vedomosti.

• Fotnot: WHO-rapporten “European report on preventing violence and knife crime among young people“ (pdf-fil, 116 sidor).

Etiketter:

Annonser