Kritik mot norsk narkotikareform

OSLO Efter att ha aviserat att straff för eget bruk och innehav av narkotika ska tas bort i Norge kritiseras justitieminister Knut Storberget hårt. Bland annat av polisfacket.

– Det är otroligt att detta kommer från en justitieminister i ett land som alltid har haft en restriktiv hållning, säger Arne Johanessen, ordförande i Politiets Fellesforbund, till VG och förbundets tidning.

I somras aviserade justitieminister Storberget (Arbeiderpartiet) en reform av norsk narkotikapolitik före nästa Stortingsval. Han vill mer inrikta bekämpning mot smuggling och langning, men inte användning och innehav för eget bruk. Missbrukare ska få hjälp, inte hotas av straff, resonerar justitieministern.

Norge har länge haft stora narkotikaproblem, bland annat med opiater som lett till att Oslo öppnade injiceringsrum för att minska skaderisken. Omläggning mot mer s.k. harm reduction-linje märks även i diskussioner om att ge heroin till grava missbrukare. Vilket föreslagits av en oenig kommission, ledd av Thorvald Stoltenberg – far till nuvarande statsministern Jens Stoltenberg (Ap).

Bland förslagen i utredningen ingick även snabbare vårdinsatser, beroendecentrum runt landet och mer tonvikt på behandling än straff. Se över missbruksvården finns det brett stöd för, men politikerna är oeniga om strategin – särskilt kontroversiellt är sprutrum, försök med heroinutdelning eller att ändra narkotikalagen.

Etiketter:

Annonser