Föräldraträffar om unga och alkohol

ÖSTERSUND Att tonårsföräldrar engagerar sig och sätter gränser för alkohol har stor betydelse för barnens framtida alkoholvanor. Därför har Folkhälsoinstitutet nu gett ut ett diskussionsunderlag för föräldramöten och studiecirklar.

Efter uppmärksammade rapporten från Brottsförebyggande rådet om kraftigt ökning av antalet anmälningar av langning är det kanske ännu viktigare än tidigare diskutera alkohol och alkoholvanor med sina barn. Men hur gör man detta med framgång?

Med utgångspunkt från “Tonårsparlören“ har Statens folkhälsoinstitut tagit fram ett material, i diskussions- och studiecirkelform som riktar sig till föräldrar, skolpersonal och andra engagerade vuxna.

Att föräldrar träffas och diskuterar förhållningssätt till alkohol ger stöd att fortsätta samtal med sina barn hemma. Forskning visar att engagemang och tydliga gränsdragningar från föräldrar bidrar till att barn många gånger väntar med sin alkoholdebut. Dessutom bidrar engagemanget till att skapa mindre riskfyllda alkoholvanor för barnen senare i livet.

I materialet lämnas tips för hur man kan arrangera möten, till exempel att anordna en träff i samband med ett vanligt föräldramöte vid terminens början. Man kan också bjuda in till ett särskilt temamöte inför Valborg, Lucia eller andra högtider då man vet att många unga dricker alkohol.

Men för att en sådan här kampanj ska bli framgångsrik måste informationen om att det finns ett studiematerial nå ut till föräldrarna.
– Föräldrarna kommer i första hand informeras via högstadieskolor, studieförbund, föräldraorganisationer, föräldrasajter och kommunernas föräldrastödsprogram, säger Emma Roos, kommunikatör vid Folkhälsoinstitutet, till Drugnews.

Dessutom skickas nu i veckan ett informationsbrev till alla rektorer för högstadieskolor i landet. Kontakter tas även med Skolhälsan och lärarnas tidningar.

Etiketter:

Annonser