Snusförbudet i EU troligen kvar

STOCKHOLM Hävt snusförbud är inget EU:s hälsokommissionär John Dalli vill se. Det framgick under hans Stockholmsbesök häromdagen.

Han träffade bland andra socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson, båda KD. De berättade att svenska regeringen vill att snus ska behandlas som annan tobak i unionen, idag råder ju ett säljförbud av snus i EU, med undantag från Sverige.

– Han var inte särskilt positivt inställd, rapporterade Maria Larsson efter samtalet, enligt nyhetsbyrån TT.

Maltesaren John Dalli som vill minska tobaksanvändningen i hela Europa har upprepat EU:s hållning att man inte vill se ytterligare en tobaksprodukt på marknaden. Han har vid kontakter med tobakspreventiva ideella föreningar i Sverige gett samma svar som till de svenska ministrarna.

Det är särskilt handelsminister Ewa Björling (M) och tobaksbolaget Swedish Match som trycker på om att säljförbudet för snus ska lyftas i unionen. Det ska hanteras i EU under det s.k. Produktdirektivet.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser