Ingen nordisk narkotikastrategi

ÅLBORG/STOCKHOLM Heroinutdelning till missbrukare splittrar Norden. Det märktes när nordiska hälsoministrarna möttes i danska Ålborg, men inte kunde enas om en gemensam narkotikastrategi.

Från att Nordiska Ministerrådet tidigare år uttalat tydligt stöd för restriktiv narkotikapolitik och nolltolerans mot legalisering, missbruk och knarkhandel, så har regeringarna svårare att nu enas om en strategi.

Länderna har delvis börjat pröva olika vägar för att möta narkotikaproblemen. Norge har infört injektionsrum och diskuterar nu att starta heroinutdelning i behandling av grava missbrukare, vilket Danmark redan börjat med under våren.

Något som folkhälsominister Maria Larsson (KD) vid mötet med sina kollegor i Ålborg tydligt markerade att Sverige inte avser göra.
– Skadelindrade åtgärder kan minska lidande och död, men signalgivandet till missbrukaren måste vara tydligt: vi hjälper dig gärna, men inte med ditt missbruk, kommenterar Maria Larsson.

Av Norges hälsominister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Arbeiderpartiet) fick hon den rapport om missbruksvård som Stoltenberg-utredningen lämnade förra veckan med förslag på bland annat försök med heroinförskrivning även i Norge. En omstridd fråga som nu ska på remiss och Stortinget ska ta ställning så småningom.

Även om ministrarna inte i måndags kunde enas om ett gemensamt förhållningssätt, så enades man om att låta frågan om en gemensam narkotikastrategi fortsätta beredas på tjänstemannanivå och av Nordiskt Narkotikaforum för att försöka komma till beslut under nästa ministerrådsmöte nästa år.

Folkhälsominister Maria Larsson skulle vilja se i en sådan gemensam strategi att alla behandlingsmetoder och förebyggande insatser som erbjuds missbrukare ska ha hög evidens. Dessutom att det finns drogfria vårdalternativ till underhållsbehandling.

Medan ministrarna har svårt att enas om en gemensam hållning, så har parlamentarikerna i Nordiska rådet kommit lite längre. I höstas antogs enhälligt en resolution vid mötet i Stockholm “om gemensam nordisk krafthandling mot narkotika“ med uppmaning till regeringarna att göra detsamma.

Men det lyckades man alltså inte med i Ålborg denna vecka.
– Det är tråkigt. Det behövs verkligen en gemensam strategi för nolltolerans mot narkotika i Norden, säger Hans Wallmark (M), skånsk riksdagsman och medlem i Nordiska rådet, till Drugnews.

Han oroas för hur heroinförskrivning och diskussioner om fritt hasch i Köpenhamn påverkar närområdet, även på svenska sidan av Öresund. Och understryker vikten av gemensamt nordiskt arbete mot narkotika.

• ÖKAD LÄKARKONTROLL/ Hälsoministrarna beslutade att informationsutbyte och kontroll av nordiska läkare som söker tjänst i andra länder ska förbättras. Detta för att öka patientsäkerheten. Frågan hade aktualiserats efter att en dansk s.k. skandalläkare som felbehandlat patienter i Norge fick jobb i Sverige.

Etiketter:

Annonser