En “vit maffia“ bildad i Italien

STOCKHOLM/ROM De fyra största kriminella grupperingarna i Italien har runt Rom lagt inbördes stridigheter åt sidan och bildat en ny gemensam, femte organisation – “Den nya vita maffian“ som är mer inriktad på vanliga affärer.

De senaste fem åren har de stora italienska maffiagrenarna Cosa Nostra, Camorran, Sacra Corona Unita och `Ndrangheta bildat en gemensam stark “legal“ fraktion kring Rom och intilliggande regioner.

Denna nya organisation styrs av de fyra maffiagruppernas gudfäder, men är affärsinriktad och använder sig av välutbildade ekonomer, affärsjurister och politiker som är starkt lierade med maffian, antingen genom släktskap eller genom korruption.

Pengarna som används har tvättas i komplicerade transaktioner, en mycket stor del av dem kom in vita systemet när världens banker var i behov av kontanta medel under senaste finanskrisen. Omkring 352 miljarder dollar – från narkotikahandel, utpressning, människohandel och annan brottslighet – kom in i det ekonomiska systemet och finns nu som en del i det officiella banksystemet.

Något som uppmärksammats av världsamfundet. Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 8 december förra året ett uttalande om att “narkotikahandel är ett hot mot global fred och säkerhet“ och påverkar alla regioner i världen.

Och chefen för FN:s brotts- och narkotikakontrollorgan UNODC, Antonio Maria Costa, hävdade att miljardintäkter från kriminella aktiviteter räddat flera banker från att kollapsa. Nu används delar av pengarna till att köpa upp lagliga stora företag i Italien. Maffian tar plats i dessa företags styrelserum och korrumperar politiker och högt uppsatta chefer inom statliga, kommunala och polisiära myndigheter.

Det finns flera beräkningar om att den organiserade brottsligheten i Italien, s.k. “Maffian AB“, är största idag inom även legala affärsområden.

– Jag är mycket pessimistisk om Italiens framtid, moralen suddas ut och befolkningen ser upp till de som har mycket pengar. Fastän man vet att intäkterna kommer från grov organiserad brottslighet, så avgudas ofta dessa gangsters, säger Fabio Bernabei, journalist och chef för Associazione Osservatorio Droga, till Drugnews.

Han medverkade under ett seminarium vid World Forum Against Drugs i Stockholm nyligen.
– Korruptionen har brett ut sig inom alla delar av samhället, förre industriministern är under utredning för tagande av muta. Han har visserligen avgått, men var en av premiärminister Berlusconis närmaste män. När moralen saknas hos ledarna, kan vi då begära att befolkningen ska ha moral, undrar Bernabei.

Höga chefer i italienska säkerhetstjänsten misstänks för inblandning i en byggskandal med fejkade fakturor med förgreningar till Vatikanstaten.

Fabio Bernabei berättade utförligt om ytterligare fall som avslöjats, men han verkar uppgiven. Rättvisans kvarnar mal långsamt.

• Men det har ju stiftats nya lagar i Italien för att effektivare stävja maffian och även ger möjligheter beslagta deras pengar och egendomar?

Fabio Bernabei småler uppgivet.
– Dessa lagar hjälper inte. De är bara ett bländverk för att lura allmänheten. Italienska mafiosos är flexibla och väldigt fantasirika i sina olagliga verksamheter. Där lagstiftarens fantasi slutar, där börjar deras, säger han.

• Fotnot: Läs mer om Fabio Bernabeis rapport om italienska maffian, via Wfads hemsida (pdf-fil, 34 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser