Halverade priser på knark

STOCKHOLM Tillgången på narkotika är hög i Sverige och priserna har halverats de senaste 20 åren för cannabis, amfetamin, kokain och brunt heroin. Det framgår av en rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

CAN har frågat polisen runt landet om gatupriser för olika narkotika. Bedömningarna har sedan jämförts med beslagstatistik och annan information om drogutvecklingen.

– Vår rapport visar att de vanligare narkotikasorterna har blivit billigare och mer tillgängliga i ett 20-årsperspektiv, säger CAN:s direktör Björn Hibell i en kommentar.

Priset växlar givetvis mellan tid och regioner, men medianvärdet för hasch är cirka 82 kronor per gram, marijuana 100 kronor/gram, amfetamin 250 kr/gram, kokain 800 kr/gram och heroinpriset varierar från 1100 kr/gram för brunt heroin till 2000 kr/gram för vitt heroin.

Den vanligaste illegala drogen är hasch. Tillgången har ökat sedan 1988, och priset alltså halverats, då kroninflationen borträknats. Marijuana har ökat kraftigt senare år och odlas allt mer i Sverige. För övriga droger gäller att de smugglas in, ofta från kontinenten.

Tillgänglighet på amfetamin och kokain har ökat senaste två decennierna. Heroin ökade under 1990-talet, men ökningen har avstannat senaste decenniet.

Andra droger som redovisas är LSD (112 kr/tripp), ecstasy (117 kr/tablett) och GHB (40 kr/cl) som minskat eller ligger still. Tillgången på växtdrogen khat (cirka 200 kr/knippe) ökade i början av 2000-talet, men har troligen planat ut (något som dock inte märks i beslagen, ifjol beslagtog tull och polis drygt 13 ton! av tuggdrogen)

• TULLENS & POLISENS LÄGESBILD/ Förra veckan lämnade även tullverket och polisen en rapport över drogutvecklingen i Sverige. Särskilt noteras dramatisk ökning av metamfetamin som är starkare och mer beroendeframkallande än vanligt amfetamin. Även nätdroger, narkotikaklassade läkemedel och dopingmedel ökar markant.

Drogmarknaden drivs främst av efterfrågan, tillgång och graden av ekonomisk vinning för de kriminella, konstateras i polisens och tullens lägesbild för 2008-2009.

Etiketter:

Annonser