Narkotika slår hårt mot Afrika

STOCKHOLM Narkotikamissbruket i afrikanska länder förvärras när ligor använder dem som transitländer för smuggling till Europa. Heroin via Östafrika, kokain via Västafrika och Sydafrika har stora problem med metamfetamin.

Vid ett seminarium på konferensen World Forum i Stockholm berättade föreläsare om konsekvenser som en ökad narkotikahandel i Afrika för med sig. Transitländer där “smittas“ genom att nya marknader uppstår längs smuggelvägarna och missbruket förhindrar fattiga länders utveckling.

Till Östafrika, en region av fem länder, smugglas varje år 35 ton afghanskt heroin. I regionen finns nu uppskattningsvis 1,3 miljoner heroinmissbrukare, en siffra som ökar. Mer än två tredjedelar av heroinisterna är smittade av hiv/aids.

Vid sidan av familjetragedier för narkotikan även med sig korruption, kriminalitet, människohandel, drogade barnsoldater och instabilare samhällen. Det driver på arbetslöshet och flykt från landsbygd till städerna.

Bönder i Östafrika lockas även odla cannabis och växtdrogen khat istället för mat, eftersom det ger mer pengar. Inhemskt missbruk ökar av dessa droger och skadorna förvärras då växterna förädlats och gjort blivit mer potenta.

– Det finns 22 olika sorters khat och det är den starkaste sorten som de unga tuggar. Det här missbruket leder till svåra psykiska och sociala skador. Det är bara en tidsfråga innan resten av världen får uppleva konsekvenserna när de potenta sorterna exporteras från Afrika, säger Jennifer Kimani, från National Campaign Against Drug Abuse Authority i Kenya, till Drugnews.

I Sydafrika har både missbruk (ex. cannabis, metamfetamin och syntetiska droger) och tillverkning av droger ökat. Smuggling sker även via flyg direkt till Europa.

Situationen är liknande i de 15 Västafrikanska länderna. Där är det bland annat kokain från Sydamerika på väg till Europa som spiller ut till lokalbefolkningen. Kartellerna väljer alltmer att utnyttja Afrika som brohuvud istället för Mexiko där öppet knarkkrig råder.

De utnyttjar svaga regeringar och rättsmyndigheter i Västafrika och får politiskt inflytande via korruption. I några länder håller “narkostater“ på att uppstå, något som FN varnat för i rapporter.

Lokalbefolkningen drabbas när missbruket ökat kraftigt sedan mitten av 2000-talet.
– Smugglarna levererar inte bara knark, de levererar även drömmar och illusioner om ett lyxigare liv, säger Isidore Obot, Founder Centre for Research and Information on Substance Abuse i Nigeria, till Drugnews.

• Vad kan man göra åt den svåra situationen?
– Vi måste satsa mer på utökad forskning. I Sydafrika pågår en hel del forskning, men det är inte tillräckligt. Det måste bli mer handling också, annars står vi där med kunskap, utan att något görs, säger professor Solomon Rataemane vid Medical University of South Africa.

Afrikanska Unionen ser allvarligt på de växande drogproblemen på kontinenten. Vanligast är alkohol och cannabis. En strategi har nyligen antagits som rekommenderar medlemsländerna att införa restriktiva, balanserade policys och lokala åtgärdsprogram.

– Vi vill vara tydliga mot legaliseringsivrare – vare sig cannabis eller andra narkotikasubstanser kommer att avkriminaliseras i Afrika, säger Olawale Maiyegun, chef för Afrikanska Unionens avdelning för sociala frågor, till Drugnews.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser