“Jag är radikal, inte liberal“

Ingen enskild person har lika stort inflytande över internationell narkotikapolitik som UNODC:s avgående chef, Antonio Maria Costa. Han talar på drogkonferensen World Forum i Stockholm nästa vecka. Pelle Olsson har träffat honom i FN-högkvarteret i Wien.

FN-byggnaderna i Wien är världens internationella högkvarter mot narkotika. Här har UNODC, FN:s kontor mot narkotika och kriminalitet, och INCB, Internationella narkotikakontrollstyrelsen, sina huvudkontor. Här samlas också FN:s narkotikakommission, CND till sitt årliga möte.

Allt detta bildar en anonym massa av konventioner, webbsidor, tjänstemän, politiker, konferenser och en ständig ström av dokument och rapporter. Det finns bara ett tydligt ansikte utåt. Antonio Maria Costa.

Som chef för UNODC reser han ständigt runt i världen, han deltar i debatter, han bloggar och twittrar. Många menar att han är alltför frispråkig om sina narkotikapolitiska åsikter.
– Jag är alltid tillgänglig för samtal, säger han.

Sedan berättar han att han förberedd sig för det här arbetet i 30 år. Costa, som är italienare, började sin akademiska karriär med en examen i statvetenskap på universiteten i Turin, därefter studier i ekonomi i Moskva och vid Berkeley, Kalifornien. Narkotikahandeln är en av de industrier som omsätter mest pengar i världen, påpekar han.

Han började tidigt arbeta som ekonom inom FN vilket följdes av internationella chefsjobb inom OECD och EU-kommissionen. Under tio år var han generalsekreterare för Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) innan han fick uppdraget att leda UNODC 2002. Det innebar också att han blev generaldirektör för hela FN-komplexet i Wien och ställföreträdare för FN:s generalsekreterare.

• Har du någon egen erfarenhet som har med missbruk att göra?
– Nej, faktiskt inte. Det kanske är en besvikelse för journalister som du att jag inte provat alla droger och inte har gått igenom flera cold turkey-avgiftningar. Trots att jag studerade i Berkeley med andra blomsterbarn, var jag aldrig en av dem. Det här var ändå i mitten på 60-talet, under toppåren för hippierörelsen.

• Du hade väl klasskamrater som rökte marijuana?
– Absolut. Men det var inte marijuana som var den populäraste substansen utan LSD. Jag minns en kompis, en polsk invandrare som flytt därifrån, som frågade om jag ville följa med på en tripp. Javisst, fint, sa jag. När då? Lördag. Okay. Han kom och hämtade mig i en bil. Jag dök upp med en väska där jag hade lite ombyte av kläder och en tandborste. Vad håller du på med? sa han. Vi ska ju ut på en tripp! Vi ska ta LSD.

Costa skrattar till.
– Jag minns fortfarande färgen på hans bil och hur han flinade åt mig där jag stod som ett fån med min väska. Nej, jag tog aldrig den trippen.

• Vad svarar du när det påstås att förbudet mot cannabis inte fungerar eftersom det är så många som använder det?
– Det finns många som gör dåliga saker trots att de är förbjudna. Jag skulle vilja fråga dig om du är så säker på att det är så många som använder cannabis?

En titt i UNODC:s World Drug Report 2009 visar att knappt 4 procent av världens befolkning har använt drogen senaste året. Bara enstaka procent röker cannabis regelbundet.
– Om vi skulle tillåta något som idag är förbjudet så utökas marknaden och problemet förvärras. Är du säker på att vi vill göra det? Jag skulle hellre vilja gå den svenska vägen.

Costa hänvisar till en UNODC-rapport från 2006, Sweden´s succesful drug policy, som visar hur bra Sverige ligger till i en internationell jämförelse
– Du förstår, jag diskuterar gärna om vad som gått snett i Colombia och i Afghanistan, men ibland är det roligt att som omväxling prata om något som fungerar bra. Vad vi såg i Sverige var en extraordinär hälsopolitik och höga mål. En massa pengar används på förebyggande verksamhet, en massa pengar i undervisning i skolorna, en massa på pengar på behandling av narkomaner, en massa pengar på polisinsatser

De vill bibehålla situationen så att de utsatta narkomanerna kan fortsätta sina liv som missbrukare. Vi andra vill att de ska tillfriskna


A M Costa

• Skulle du kalla USA:s narkotikapolitik för repressiv?• Jag vet att du har deltagit på flera harm reduction-konferenser där du har varit ganska ensam om att försvara FN-konventionerna. De mötena handlar sällan om minska missbruket, bara att acceptera att folk använder droger.• Är den drogliberala rörelsen mer inflytelserik idag än tidigare?• Fotnot: Artikeln publicerad även i Narkotikafrågan nr 2, 2010.

UNODC & Costa

Antonio Maria Costa, född 1941, är sedan 2002 exekutiv chef för FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC.

Organet har cirka 500 anställda runt världen, 21 fältkontor, samarbetskontor i New York, huvudkontoret i Wien. Följer brotts- och drogutvecklingen i världen och tillsammans med INCB hur de internationella narkotikakontroll-konventionerna efterlevs.

Costas förordnande går snart ut, men har fått förlängt till i sommar. Vem som ska efterträder honom är inte klart, flera namn har nämnts, även svenska. Det är slutligen FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som avgör.

Costa utspel har under åren roat och oroat. Om kändisars ansvar, banker som tvättar drogpengar, varnat för “narcostater“ och knarkhandel söder om Sahara. Han har anklagats för att i rapporter blidka UNODC:s stora givarländer och deras förbudspolitik. Särskild Sverige-studien 2006 som hyllade en restriktiv, balanserade drogpolitik, väckte reaktioner.

Han är mycket mobil, ena dagen i Afghanistan, nästa i New York, Wien eller som nu på väg till Stockholm. Ofta bloggande på Costas Corner.
Drugnews/SL

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser