Alkovåldet syns på SöS-akuten

STOCKHOLM På Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm märks det ökade alkoholrelaterade våldet tydligt. Dit fördes ifjol cirka 3 800 misshandlade personer, varav 2 500 var unga som utsatts för sparkar och slag. En majoritet av offren var själva berusade.

– Förra helgen kom det in 28 misshandlade ungdomar till oss, varav 18 hade skallskador. En typisk helg på SöS, säger Sören Sanz, vårdchef på Södersjukhusets akutintag, till Drugnews.

Det handlar ofta om fyllebråk, gatukonfrontationer och oprovocerade möten på stan. I en majoritet av fallen känner inte förövarna och misshandelsoffren varandra.

Alkoholrelaterat våld har ökat särskilt bland ungdomar. Från drygt 2000 akutfall år 2007 till 2 500 ifjol som måste uppsöka Södersjukhuset.

Det vanligast misshandelsoffret är en pojke eller ung man i åldrarna 15 till 24 år. Både våldsverkarna och offren är oftast berusade, hela 71 procent av offren. Det gör att offren har nedsatt omdöme och svårare att fly från en hotfull situation. 59 procent har blivit misshandlade av fler än en gärningsman.

Kostnaderna för akutvård och rehabilitering av misshandelspatienter blir mycket höga.
– Alkovåldet har enormt höga samhällskostnader. Om tillgängligheten på alkohol minskades för unga människor, om krogarnas öppettider begränsades och om överservering av alkohol minimerades, så skulle vi kunna få ner vårdköerna, berättade Sören Sanz på ett seminarium om alkoholforskning häromdagen.

Han leder en så kallad antivåldsgrupp med 17 personer på sjukhuset som har sammanställt flera studier om gatuvåldets utveckling och grymhet, utifrån de allt fler misshandelspatienterna.

Misshandelspatienter är idag fler än många andra akutfall – exempelvis blindtarmsinflammationer – på Södersjukhuset. Och våldet har blivit grövre. Vid millennieskiftet var det sju procent som var sparkskadade, idag är det cirka hälften av misshandelsfallen. De allra flesta som förs in har allvarliga skall- eller skelettskador i ansiktet. Ofta krävs långa rehabiliteringstider, ibland blir patienterna aldrig helt återställda. Många får psykiska problem, tar själva på sig skulden och är rädda för att gå ut.

När misshandelsoffren blivit omhändertagna ombeds de att göra en polisanmälan, men de flesta, 61 procent, vill inte anmäla eller medverka i en polisutredning.
– Vi misstänker att anledningen är att offren inte litar på att en anmälan skulle ge något resultat. Därför avstår de från att anmäla, säger Sören Sanz.

Seminariet arrangerades i samband med Folknykterhetens vecka som bland annat fokuserar på alkovåld

Etiketter:

Annonser