Ingen ANT för blivande lärare

STOCKHOLM Inte någon av landets 24 lärarutbildningarna har obligatorisk undervisning i ANT-frågor – om alkohol, narkotika och tobak – för lärarstudenterna. Det visar en undersökning som tidningen Accent gjort.

Riskerna med tobak, alkohol och andra droger lärs inte ut till alla blivande lärare. Det finns inslag om frågorna i några andra ämnen, men inte som fristående kurser.

På någon skola hade ANT funnits som tillval, men utgått eftersom antalet sökande var få. Två skolor uppgav till Accent att man hade utbildning, men endast för naturorienterade ämneslärare.

Läroplanen anger att rektorn på varje grundskola har ett särskilt ansvar för att ANT-frågor ska finnas med i undervisningen. Men flera skolor har inte sådan undervisning eller lägger den utanför lektionstid – exempelvis på temadagar, drogfria aktiviteter, föräldrautbildningar med mera.

I enkäter med högstadieelever om drogvanor uppgav ifjol hälften att de inte fått någon ANT-undervisning. På årskurs två i gymnasiet hade 60 procent inte fått någon sådan undervisning, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

• Effekten av ANT-information för ungdomar omtvistad, flera menar att pekpinnar och ren information inte fungerar eller även kan vara kontraproduktiv. Trygg skolmiljö och samtal om attityder och samhällets regler på området kan vara mer framgångsrikt, enligt några utvärderingar.

Etiketter:

Annonser