Fler USA-soldater har opiatproblem

WASHINGTON I takt med att USA ökat sitt militära engagemang i Afghanistan, så har antalet amerikanska soldater som söker behandling för opiatberoende femdubblats på fem år.

Från år 2004 till 2009 ökade antalet soldater som sökt hjälp för opiatmissbruk från 89 till 529 soldater, enligt statistik från Pentagon som nyhetskanalen Fox tagit del av. Under samma tid ökade stadigt USA:s militära satsningar i det av inbördeskrig, terror och fattigdom drabbade Afghanistan där även mestopium och cannabis i världen produceras.

2004 hade amerikanska armén 14 000 soldater i Afghanistan och i slutet av förra året hela 46 400 soldater. Men den nya vårdstatistiken har inte brutits ner i hur många av de soldater som sökt hjälp som tjänstgjort i Afghanistan eller vilka opiatsubstanser de använt – heroin eller läkemedel med morfin och kodein.

En talesman för US Army säger att man är bekymrad över de ökade vårdfallen, men vet inte säkert om de kan kopplas till ökat militärt engagemang, ökat missbruk inom militären eller återspeglar en ökad rapportering av drogproblem.

Men soldater som Fox talat med uppger att det finns en svart marknad bland trupperna där man kunnat byta varor från de amerikanska baserna till heroin av lokala afghaner. Och tillgängligheten på droger är vida känd i Afghanistan.

Även självmord har ökat senaste åren bland amerikanska soldater, enligt Fox artikel.

• Stress, håglöshet och känslor av uppgivenhet har tidigare konstaterats kunna leda till drogmissbruk bland soldater. Exempelvis under Vietnamkriget då många amerikanska soldater återvände hem med missbruksproblem. Även ryska soldater kom hem från ockupationen av Afghanistan på 1980-talet med heroinberoende.

Etiketter:

Annonser