Kompisar och föräldrar langar mest

STOCKHOLM Inför festhelgen Valborg uppmanas vuxna i kampanjen Tänk Om att inte bjuda minderåriga på alkohol. De största langarna är kompisar och föräldrar, visar studier. Och unga som får dricka hemma, riskerar även dricka mer alkohol senare i livet.

I flera länder får föräldrar rådet att dricka alkohol med sina barn, eftersom det är vanligare att unga dricker sig fulla med sina kompisar än med vuxna. Men en forskningsöversikt visar att rådet kan vara kontraproduktivt.

– Vår genomgång av forskningen visar på att barn som får dricka alkohol tillsammans med sina föräldrar löper en ökad risk för att på sikt dricka mer alkohol, säger Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet i en kommentar.

En Sifo-enkät nyligen visade att var tredje förälder till 15-åringar har bjudit sitt barn på alkohol, vid middag och under högtider. Bjudandet uppfattas dock även som en tillåtande attityd vilket ökar risken att barnen dricker mer och drabbas av alkoholrelaterade problem eller skador.

Skolundersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att 33 procent av niondeklassarna ifjol fått tag i alkohol genom kompisar eller deras syskon. Femton procent av 15-16-åringarna uppger att de fått alkoholen av föräldrar. I årskurs två på gymnasiet har 51 procent av eleverna fått tag i alkoholen från kompisar/syskon och 29 procent av föräldrar.

Alkoholkonsumtionen har ändå minskat bland skolelever senaste fem åren, särskilt bland flickor. Men den grupp som dricker mest berusad har inte minskat. Därför är alla ansträngningar viktiga för att stärka föräldrars ansvar och motverka langning, konstaterar CAN.

Gemensamma förhållningssätt av vuxna och tydliga normer om alkohol i hemmet har visat sig bidra till att ungdomar gör senare alkoholdebut och minskar risken att senare utveckla alkoholproblem.

• Fotnot: Folkhälsoinstitutets översikt Alkoholbruk – föräldrar bör avstå från att bjuda sina barn på alkohol. Antilangningsprojektet Tänk Om, där även polisen (tipstelefon 11414), Systembolaget (film) och IOGT-NTO medverkar.

Etiketter:

Annonser