Européer fortsätter att dricka mest

BRYSSEL Alkoholkonsumtionen i Europa är kvar på samma höga nivå som den var för fyra år sedan, enligt en ny opinionsundersökning signerad EU-kommissionen. Européer dricker mest i världen.

Den nya Eurobarometern om alkohol gjordes i oktober 2009 då 27 000 personer tillfrågades. Den har beställts av EU-kommissionens hälsodirektorat och presenterade i onsdags.

Tre fjärdedelar av EU-medborgarna uppger att de nyttjar alkohol. Störst är andelen i Danmark (93 procent), Sverige (90 proc.) och Nederländerna (88 proc.). Lägst är andelen i Portugal 58 (proc.), Italien (60 proc.) och Ungern (64 proc.).

Hälften av de tillfrågade uppger att de dricker mellan en och tre gånger i veckan, men det varierar mycket inom EU. I länder som Portugal (43 proc.) och Italien (25 proc.) dricker många varje dag.

Sättet att konsumera alkohol skiljer sig mellan åldrarna. Unga mellan 15 och 24 år dricker oftare stora mängder vid samma tillfälle, vilket ökar risken för bland annat alkoholförgiftning. De över 55 år dricker oftare varje dag, något som ökar risken för kroniska sjukdomar.

En majoritet av européerna menar att det är farligt att köra bil onykter, men 14 procent säger att de skulle köra efter att ha druckit två eller fler drinkar. Endast 27 procent av de tillfrågade kände till gränsen för rattonykterhet i sitt hemland.

Kunskap om hälsorisker kopplade till alkohol varierar. Många känner till att en hög alkoholkonsumtion kan leda till leversjukdomar, men färre känner till kopplingen till cancer.

Europa är den region i världen med högst alkoholkonsumtion per capita. Tolv procent av männen och två procent av kvinnorna dör i förtid på grund av alkoholmissbruk. Totalt 195 000 dödsoffer varje år. Alkoholens kostnader för EU-länderna uppskattas till omkring 125 miljarder euro årligen.

EU antog 2006 en alkoholstrategi för hur skadorna ska minska, men blev en kompromiss. Årskonsumtionen i snitt låg då på cirka 11 liter omräknat i ren alkohol per vuxen invånare, vilket alltså är högst i världen. Men i höstas antog EU:s hälsoministrar slutsatser om alkohol och hälsa som går längre än tidigare.

• Fotnot: Rapporten “EU citizens attitudes towards alcohol“ (pdf-fil, 129 sidor).

Etiketter:

Annonser