Många föräldrar bjuder på alkohol

STOCKHOLM Var tredje förälder har låtit sin 15-åring smaka alkohol. Nu inleds en nationell satsning för att få fler vuxna att säga nej. “Kampanjen är bra, men det är hyckleri av regeringen att föreslå en luddig bjudregel om alkohol till barn“, säger Vidar Aronsson, ungnykteristernas ordförande, till Drugnews.

I Valborg drar anti-langningsprojektet “TÄNK OM“ runt landet. Den är en bred informationssatsning avsedd att rusta tonårsföräldrar att säga nej till att bjuda på alkohol. En ny Sifo-undersökning visar att var tredje förälder låtit sin 15-åring smaka på alkohol. Men bara sju procent instämmer i att det är okey att bjuda dem.

– Det är dags att avskaffa myten att man som förälder hjälper sina barn till ett sundare drickande genom att förse dem med alkohol. Forskning visar att alkohol är skadligt för minderåriga och att föräldrar som sätter tydliga gränser gör sina barn en tjänst, säger generaldirektör Sarah Wamala på Folkhälsoinstitut, som leder kampanjen.

Det är också belagt att unga som bjuds på alkohol hemma även dricker mer utanför bostaden och löper större risk att få alkoholproblem. Var fjärde elev i nian uppger att de en gång i månaden eller oftare dricker minst en flaska vin eller motsvarande.

I en artikel i Svenska Dagbladet om kampanjen – som ska pågå året ut – skriver folkhälsominister Maria Larsson (KD) tillsammans med rikspolischefen, Systembolagets VD och Folkhälsoinstitutets generaldirektör:
“Föräldrar vill sina barn väl. Därför tror vi att större kunskaper om föräldrarnas möjligheter att minska de alkoholrelaterade riskerna i tonåren kommer att leda till en positiv förändring“.
Och de hoppas att de föräldrar som idag bjuder sina minderåriga barn på alkohol ska börja tänka om.

Men regeringen har nyligen i ett förslag till ny alkohollag låtit den så kallade “bjudregeln“ finnas kvar, om än med litet förtydligande. Huvudregeln ska vara att det är otillåtet att bjuda minderåriga, men undantag kan göras vid vissa tillfällen, såsom högtider, i “mindre mängd“ och under “ordnade former“.

– Det är hyckleri att ena dagen tala om minskad alkoholkonsumtion och den andra säga att det är okey för föräldrar att supa ner sina minderåriga barn. Regeringen verkar inte se konsekvenserna av sitt eget handlande, säger Vidar Aronsson på Ungdomens nykterhetsförbund till Drugnews.

Aronsson tycker ändå att den nya kampanjen för att upplysa tonårsföräldrar behövs och verkar bra.

TÄNK OM/ Folkhälsoinstitutet ansvarar för kunskapssatsningen i samarbete med Systembolaget, polisen och bland andra IOGT-NTO på riksnivå. Lokalt deltar ännu fler och det planeras aktiviteter och manifestationer. Det understryks att kampanjen inte ska innehålla pekpinnar, utan budskapen ska vara stödjande och stärkande.

Etiketter:

Annonser