Extrapengar till tvångsvård

STOCKHOLM Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett tillskott på 50 miljoner kronor i regeringens vårbudget. Det meddelar folkhälsominister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

SiS verksamhet bekostas dels med anslag från staten, dels med avgifter som kommunerna betalar för de personer som de placerar på någon av SiS:s institutioner. Under 2009 gick verksamheten med ett underskott på 61 miljoner kronor, bland annat beroende på en minskad efterfrågan på placeringar och på förändringar i anslagen.

Men senaste månaderna har utvecklingen tvärtom lett till nästan full beläggning av vårdplatserna hos den statliga tvångsvården.

SiS:s ekonomi är känslig för relativt små förändringar i antalet placerade individer. För att kunna möta behovet av kvalificerade tjänster inom SiS:s ekonomiska ramar, samtidigt som upp och nedgångar i efterfrågan ska hanteras, anser regeringen att en mer flexibel organisation behöver skapas.

För en omstrukturering av organisationen och för att göra den mer anpassningsbar för varierad efterfrågan på vårdplatser utökar regeringen därför anslaget till Statens institutionsstyrelse med 50 miljoner kronor. Det anslag SiS tilldelats för 2010 uppgår till 807 miljoner kronor.

En granskning i fjol avslöjade att det fanns allvarliga brister i myndighetens ungdomsvård och att ungdomar i många fall olagligt placerats i isoleringsceller.

• Fotnot: Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård av ungdomar med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och vuxna med grava missbruksproblem. Årligen tar myndigheten emot ett tusental 12-21 åringar på 26 särskilda ungdomshem och ungefär lika många vuxna på elva s.k. LVM-hem i landet. SiS ansvarar även för unga som döms till sluten ungdomsvård.

Etiketter:

Annonser