“Alkohollag med näringsprofil“

STOCKHOLM Regeringen lämnade i torsdags propositionen om ny alkohollag till riksdagen. Rödgröna oppositionen anser förslagen innehåller för lite folkhälsa och för mycket näringsprofil.

I regeringens förslag, som Drugnews redovisat tidigare, omfattar flera punkter som kritiker menar kommer öka tillgång och konsumtion av alkohol.

Bland annat lättnader för matställen att få tillstånd att servera alkohol, egen kryddning av brännvin på krogar, permanenta tillstånd för cateringföretag, provsmakning på mässor och gårdar.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) menar i en kommentar om propositionen att den restriktiva alkoholpolitiken ligger fast, men att vissa bestämmelser förtydligas och moderniseras.

Kommunerna får ett större ansvar att sköta tillsyn och måste ta fram riktlinjer. Större krav ska ställas på restauranganställda för att få alkoholtillstånd och caféer, hamburgerbarer och gatukök ska inte komma ifråga. Den s.k. bjudregeln förtydligas något, men det blir fortfarande tillåtet att bjuda minderåriga på alkohol.

Den omstridda gårdsförsäljningen har lagts åt sidan och ska snabbutredas igen, fast regeringens egna utredare sade nej med motivering att det kan hota Systembolagets monopol. Inte heller stopp för nattklubbar som har öppet till fram på morgonen finns med.

Restaurangbranschen välkomnar regeringens alkoholförslag, medan nykterhetsrörelsen anser att det är ett steg i fel riktning.
– På flera punkter öppnar man upp för ökad alkoholkonsumtion i samhället trots att man säger sig vilja minska denna och driva en restriktiv alkoholpolitik, säger Anna Carlstedt, ordförande i IOGT-NTO.

Hon tror att de förenklade tillstånden kommer leda till en stor ökning av antalet ställen med alkoholservering i landet. Och man missar ett bra tillfälle att minska alkovåldet i samhället genom att inte korta öppettiderna på nätterna.

Även Egon Frid (V), ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp, är kritisk till regeringens förslag.
– Det tas alldeles för stor hänsyn till näringsintressen och för lite till folkhälsan. Min bedömning är att oppositionen kommer att gå emot många av förslagen, säger Egon Frid till Drugnews.

De rödgröna har i en gemensam motion föreslagit breda insatser för att minska konsumtion och alkoholskador, bland annat med förebyggande insatser, sänkta införselkvoter, höjd skatt på alkoläsk och ett nej till gårdsförsäljning.

Egon Frid är även kritisk till att handel med teknisk sprit och andra alkoholhaltiga preparat ska föras över till alkohollagen.
– Det är en EU-anpassning som tar bort dagens dubbla kontroll av exempelvis T-sprit. Det riskerar leda till att etanol avsett för andra ändamål läcker ut på marknaden som drycker, säger han.

• Fotnot: Regeringens proposition En ny alkohollag (2009/10:125). Lagen föreslås träda i kraft 1 juli i år, med undantag av bestämmelserna om teknisk sprit som ska börja gälla från i januari 2011.

Etiketter:

Annonser