Regeringen tillåter inte provköp

STOCKHOLM Regeringen planerar ingen lagändring för att göra det lagligt för tillsynsmyndigheter att genomföra så kallade provköp av tobak och alkohol. Det meddelar folkhälsominister Maria Larsson i ett svar på en riksdagsfråga

Det är sedan Justitieombudsmannen, JO, slagit fast att provköp som metod för att bedriva tillsyn saknar lagstöd och därför inte bör användas. Folkhälsoinstitutet anser att metoden är bra och effektiv.

I en fråga till folkhälsominister Maria Larsson undrar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kerstin Engle om regeringen tänker ändra lagstiftningen så att provköp kan användas.

I sitt svar påpekar Maria Larsson att det är tillåtet att uppmana den som har säljer till exempel folköl att som en del i egenkontrollen genomföra egna provköp. Regeringen planerar däremot inte att ändra lagen.

Folkhälsoministern ger dock en liten öppning i sitt svar. ”Jag anser dock att frågan är intressant och har för avsikt att följa konsekvenserna av JO:s utlåtande”, skriver hon.

Etiketter:

Annonser