USA: ingen legalisering av marijuana

WIEN Obama-regeringen motsätter sig legalisering av marijuana och andra droger. Och använder inte uttrycket “harm-reduction“ för att undvika förvirring. Det budskapet lämnade USA:s drogsamordnare i sitt anförande i FN:s narkotikakommission.

Drogtsar Gil Kerlikowske talade vid det pågående 53:e CND-mötet i Wien.

Om den strid kring marijuana som medicin som pågår i flera delstater i USA och som lett till att hundratals “dispensärer“ öppnat som lämnar ut drogen mot recept, sade Kerlikowske att någon legalisering inte är aktuell. Idag tillåter omkring 14 amerikanska delstater att marijuana används under medicinsk förevändning.

Vad som är medicin ska avgöras av forskning och vetenskap, inte i folkomröstningar, sade han, enligt nyhetssajten ActNow, och hänvisar till att man avvaktar vad flera pågående forskningsprojekt kommer att komma fram till.

Gil Kerlikowske sade även att USA använder olika förebyggande och rehabiliterande åtgärder, såsom sprutbytesprogram och medicinsk behandling, men undviker att använda ordet “harm-reduction“ (skadelindring). Detta för att det kan skapa “onödig förvirring och alltför ofta används för att stödja åtgärder och ideologier som främjar droganvändning“, sade USA:s drogtsar.

• Fotnot: Gil Kerlikowskes hela anförande (pdf-fil).

Etiketter:

Annonser