Ökat drogmissbruk bland unga i USA

NEW YORK Efter tio års nedgång så vänder nu siffrorna uppåt vad gäller amerikanska tonåringars användande av alkohol, cannabis och ecstasy. Det visar en återkommande drogvanestudie som hänvisar till förändrade attityder.

Rapporten “Partnership Attitude Tracking 2009″, presenterades i tisdags och grundas på anonyma enkäter med 3 287 tonåringar på gymnasienivå i USA och drygt 800 föräldrar under våren ifjol.

En summering visar att den tidigare trenden perioden 1998-2008 med minskat alkoholdrickande och drogexperimenterande bland amerikanska ungdomar har brutits. Nu ökar missbruk av narkotika och alkohol igen i åldersgruppen.

2009 ökade andelen amerikanska tonåringar som druckit alkohol den senaste månaden från 35 till 39 procent, jämfört med året före. Det innebär omräknat att omkring 6,5 miljoner tonåringar idag regelbundet dricker alkohol.

Höga siffror rapporteras också bland unga som röker marijuana, var fjärde tonåring hade använt drogen senaste månaden och 38 procent senaste året. En uppgång med sex procentenheter, enligt studien.

Andelarna är fortfarande lägre än 1998 vad gäller alkohol och marijuana, men ett klart trendbrott alltså. Vad gäller ecstasy är uppgången dramatisk, 10 procent av eleverna hade tagit ecstasy senaste tolvmånadsperioden (en ökning med fyra procentenheter på ett år).

Elevernas svar tyder på att attityderna förändrats till droger.
Fler tonåringar än tidigare år anger att de tycker det är skönt att bli påverkad, fler har vänner som brukar bli “höga“ på fester, färre uppger att de inte ville vara med tonåringar som röker marijuana.

Studien visar även att 5 procent någon gång i livet hade prövat steroider eller heroin. Andelen som drogar sig med läkemedel är på ungefär samma nivå, en av sju tonåringar har missbrukat receptbelagda mediciner. Ofta får de tag i dessa i föräldrarnas medicinskåp hemma.

Rapportförfattarna – som påtalar vikten av tidigt ingripande – reagerar på att omkring hälften av de föräldrar som fått reda på att deras barn dricker alkohol och använder droger avvaktat eller inte alls handlat.

– Föräldrar och vårdnadshavare måste spela en mer aktiv roll för att skydda familjer, lita på sina instinkter och agera direkt när problemen uppdagas, säger Patricia Russo, ordförande för Partnerskip, i en kommentar.

– Jag är orolig för att vi kan se framkanten av en ny trend här. Historisk brukar man se en ökning av “rekreations-droger” innan man ser en ökning av de tyngre, säger strategichef Sean Clarkin på Drug-Free America, till AP.

New York-baserade Partnership for a Drug-Free America är ett samarbete av ideella föreningar i USA som arbetar med att försöka minska användandet av droger.

• Fotnot: Ladda ner den 21:a årsrapporten PATS TEENS 2009, (pdf-fil, 26 sidor).

Etiketter:

Annonser