Koppling cannabis bland unga och psykos

BRISBANE Säkrare samband mellan cannabis i unga år och psykisk ohälsa har en australiensk långtidsstudie funnit. Ju längre deltagare använt drogen, desto större var risken för hallucinationer och psykoser.

Undersökningen utgick från 3 801 personer födda 1981-1984 i Brisbane i östra Australien. De som börjat använda marijuana/hasch i tonåren hade större risk att ha drabbats av psykoser när de fyllt 21 år.

De flesta i studien hade nyttjat cannabis någon gång, risken för psykiska besvär ökade med tiden de missbrukat drogen. Av de 1272 deltagare i studien som aldrig tagit drogen hade två procent fått psykos fastställd, medan bland de 322 personer som rökt cannabis i sex år eller mer hade 3,7 procent fått diagnosen.

Totalt hade 65 i studien fått diagnosen schizofreni och 233 upplevt minst en hallucination.

Forskarna vid Queensland Brain institute följde upp deltagarna fler gånger under åren och nu presenteras resultatet i tidskriften Archives of General Psychiatry. De understryker att kopplingen mellan cannabis och psykoser är komplext.

• Flera andra undersökningar har visat att särskilt ungdomars psyke är känsliga för cannabis. Även en svensk större studie av mönstrande unga män har visat att risken att drabbas av schizofreni senare i livet var klart högre bland dem som använde cannabis.

Etiketter:

Annonser