Motsägelsefullt om unga och alkohol

Först är det inte tillåtet att bjuda alkohol till unga, sedan i nästa mening blir det tillåtet. Hur tänker man då? Ändra förslaget till ny alkohollag, uppmanar Lena Larsson, ordförande i Anhöriga mot droger.

I inledningen till det förslag till ny alkohollag som nyligen överlämnades av folkhälsominister Maria Larsson står det att detta är en moderniserad ny alkohollag. Jag läser texten under kapitel 8 som handlar om ungdomars tillgång till alkoholdrycker.

Det ska av lagen klart framgå att det inte är tillåtet att bjuda barn och unga på alkohol. Det ska dock vara tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på enstaka glas om förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom eller henne. På serveringsställe gäller dock föreskrivna åldersgränser.

Det kan väl inte vara obekant för någon, folkhälsominister eller annan vuxen, att det hittills inte varit tillåtet att bjuda barn och unga på alkohol.

Men med den nya, moderniserade varianten tar man i andra meningen bort den självklarheten och skriver att det nu är tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på enstaka glas om förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former.

Först är det inte tillåtet att bjuda alkohol till unga, sedan i nästa mening blir det tillåtet. Hur tänker man då? Är det förbjudet eller är det inte förbjudet?

Texten fortsätter: “… och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom eller henne.“

Hur ska stackars föräldrar till tonåringar eller kanske till ännu yngre barn förhålla sig till detta? När kan man börja bjuda sitt barn på alkohol utan att det kan vara till skada för den unge? Det tidigare så självklara verkar i ett slag inte lika enkelt.

Ingen kan se in i framtiden. Men forskningen hittills visar klart och tydligt på att den som bjuds på alkohol hemma, dricker också mer när han eller hon kommer ut bland sina kompisar och alkohol finns med i bilden. Vidare vet vi som arbetat med missbruksfrågor i många år att den som testat narkotika första gången oftast gjort det med alkohol i kroppen. Det berättar ofta de anhöriga till missbrukare som vi möter i vårt arbete.

Så ovanstående skrivning måste klart och tydligt revideras redan nu. Inga vuxna, föräldrar eller andra, ska även i fortsättningen tillåtas bjuda barn och unga på alkohol. Inte under några som helst omständigheter.

Tids nog hinner alla barn och ungdomar testa även den drycken när de blir mogna för det och kroppen är färdigutvecklad för att ta hand om det gift som alkohol ändå är. Låt oss slippa se flera unga alkoholister och narkotikamissbrukare, det räcker med dem som redan är det.

Etiketter:

Annonser