Statens ungdomshem granskas

STOCKHOLM Socialstyrelsen ska extra granska alla statliga ungdomshem efter avslöjanden om att barn har placerats i isoleringsceller där. Tillsynen sker på begäran av regeringen.

Över ett tusen barn och ungdomar från elva och uppåt med beteendestörningar och allvarliga sociala problem tvångsvårdas varje år på de statliga ungdomshemmen.

SR Ekot avslöjade i höstas hur unga regelmässigt avskiljs och låses in när de upplevs som bråkiga av personalen. Flera isoleringar har skett i strid med reglerna.

Därför har nu regeringen uppdragit till Socialstyrelsen som numer ansvarar för tillsynen av Statens institutionsstyrelse att göra en extra granskning av de 30 ungdomshemmen.

– Det här blir ett särskilt uppdrag. De har tagit över hela tillsynen för den sociala barn- och ungdomsvården. Vi ber att de nu särskilt och med stor intensitet ska titta just på Sis-institutionerna, säger folkhälsominister Maria Larsson (KD) till Ekot.

SiS har medgett vissa brister efter avslöjandena och några rutiner har ändrats för isoleringar. Bland annat förbereds ett system för att isolerade ska kontrolleras minst varje kvart och man har själv förslagit sänkt maxtid för isolering av barn från 24 till sex timmar.

En intern SiS-utredning visar att 363 av 1477 intagna ungdomar isolerades vid 969 tillfällen under 2008 efter beslut om “avskiljning“. En särskild intern grupp går nu igenom tveksamma fall av inlåsningar 2008 fram till första halvåret 2009. I en rapport före jul nämndes dock inte dokument som visade på lagbrott från personalens sida och SiS hade inte talat med några av de barn som avskiljts.

SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson säger i en kommentar att hon välkomnar att Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över hur avskiljning och andra särskilda åtgärder används.

– Avskiljning får under inga som helst omständigheter vara ett straff eller ses som en behandlingsmetod. Det är en skyddsåtgärd, och förutsättningarna för avskiljning måste vara uppfyllda, säger Ewa Persson Göransson.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser