USA storsatsar mot droger

WASHINGTON/STOCKHOLM President Obama vill höja anslaget för att minska drogmissbruk till 15,5 miljarder dollar nästa budgetår. Metaforen “kriget mot knarket“ skrotas i nya narkotikastrategin. “Den var ineffektiv, vi behöver bredda insatserna, bland annat på vårdsidan“, säger Vita husets nya drogtsar Gil Kerlikowske till Drugnews.

I måndags föreslog regeringen en ökad budget med 521,1 miljoner dollar för att minska narkotikaanvändning och dess konsekvenser. Det handlar om mer satsningar på förebyggande och behandling, jämfört med tidigare tyngd på rättsliga åtgärder.

Budgetföreslaget för 2011 visar Obama-administrationens engagemang för en balanserad och övergripande strategi mot narkotika, kommenterade Gil Kerlikowske, chef för Office of National Drug Control Policy.

En ny strategi för narkotikabekämpning ska presenteras inom kort. Då väntas uttrycket “War on Drugs“ slopas helt.

Det var Richard Nixon som myntade det, upplyste Kerlikowske när vi möttes före jul på ett hotell i Stockholm där han deltog på en konferens. Det länge omstridda begreppet för USA:s narkotikapolitik ska nu alltså den tidigare narkotikaagenten och polischefen från Seattle montera ner.

– Vi behöver en mer balanserad strategi med såväl rättsliga åtgärder som mer prevention och behandling. Det har varit för mycket betoning av repression tidigare och det har vare sig varit humant eller kostnadseffektivt, sade Gil Kerlikowske till Drugnews.

Han är bekymrad för att få allmänhetens gehör för satsningar på drogproblem i tider när nyheterna inrikes domineras av sjukhusreformen, finanskris och krigen i Afghanistan och Irak.
– Och ändå berör ju narkotika de flesta av dessa områden, sade han.

60-årige Kerlikowske vill se mer satsning på prevention för att ungdomar aldrig ska börja med droger. Han betonar föräldrars och lokalsamhällets stöttande roll. Trots årtal av drogbekämpning är cannabis, piller och läkemedelsmissbruk utbrett.

Vita husets nya linje ser droger mer som ett folkhälsoproblem och personer som fastnat i beroende ska erbjudas behandling, inte sättas i fängelse. USA:s fängelser är överfulla av fångar med drogproblem. Det finns delstater där en person som grips för tredje gången med narkotika riskerar livstid.

Men att någon ett par veckor efter avgiftning får ett återfall är inget man ska straffas för, det ingår ju i sjukdomsbilden, poängterar Kerlikowske som själv har en styvson som haft missbruksproblem.

Ett system med narkotikadomstolar byggs nu upp där gripna erbjuds behandling istället för fängelse om inte brottet är grovt. Det finns redan ett par tusen sådana domstolar runt landet, i nya budgeten föreslås att ytterligare ett 30-tal öppnas.

Den framgångsrika Hope-modellen från Hawaii, med korta förutsägbara sanktioner för brottslingar i frivården, ska prövas i fler delstater. Och missbruksvården ska erbjuda bredare utbud av evidensbaserade insatser.

• Innebär det att ni lägger om till en mer mjuk, försiktig strategi i bekämpning av drogproblem?
– Nej, inte mjukare, utan smartare. Och låt mig vara tydlig att vi inte avser att avkriminalisera narkotika. Det finns inte på agendan, säger Gil Kerlikowske.

Det är annars något som legaliseringsivrare av cannabis hoppas på i USA där nu en strid förs med “marijuana som medicin“ som plog. Minst 13 delstater har hittills tillåtit att läkare får förskriva marijuana till patienter med svåra smärtor och obotliga sjukdomar såsom cancer. Hundratals dispensärer har poppat upp där de kan hämta ut sina doser.

Justitieministern gav order till federala åklagare och polis i dessa delstater att inte jaga cannabisanvändare och utlämningsställen. Men inte heller tillåta att dessa används som förevändning för att illegal narkotikabrottslighet.
– Alla besökare till dessa ställen är inte patienter som påstås. Men på federal nivå kan vi inte göra så mycket, delstaternas lagstiftning är ofta vag, enligt Vita husets drogtsar.

Även om “War on Drugs“ avvecklas, så innebär det inte att USA slutar med drogbekämpning. Man ska arbeta för att både minska efterfrågan på hemmaplan och hejda utbudet. De allt fler illegala cannabisfält som anläggs i nationalparker ska förstöras och smugglare stoppas.

Internationellt söker USA samarbete, i torsdags slöts överenskommelse med Ryssland om fortsatt globalt arbete mot narkotikasmuggling och kontrollfrågor. Och USA fortsätter finansiera insatser i andra länder. Men kanske med mer öppen hand än som tidigare komma med dollar och ge order.

Stödet till transitlandet Mexiko fortsätter inom ramen för Merida-avtalet med både DEA-agenter och att starta drogdomstolar. Kerlikowske har besökt det av drogvåld plågade grannlandet flera gånger sedan han utsågs till USA:s narkotikasamordnare.
– Vi kan hjälpa till med både behandlingsinsatser och knarkbekämpning. Man ska inte vara naiv och tro att medlemmarna i kartellerna bara lägger av med brott och tar ett jobb inom data- eller läskindustrin.

Att USA skickar soldater till Afghanistan för att bekämpa terror, drogtillverkning och fattigdom tycker han är okey.
– Det är ingen motsättning, det hänger ihop och ska inte separeras från varandra, sade Kerlikowske till Drugnews, men ville inte kommentera logiken kring Obamas fredspris.

Sitt tal i Stockholm om framtiden på politiska området narkotika och brottslighet avslutade han med orden: “Jag kan inte spå, men jag föreslår att ni spänner fast säkerhetsbältet!“

• I Stockholm träffade Kerlikowske i december även folkhälsominister Maria Larsson, representanter för World Federation Against Drugs och besökte Maria Ungdom. I maj väntas han åter till Stockholm för att tala vid World forum-konferensen om narkotika.

Etiketter:

Annonser