Italienska maffian växte i finanskrisen

ROM/REGGIO CALBRIA Finanskrisen bet inte på maffian i Italien som ifjol ökade vinsten till omkring 800 miljarder kronor. Nu avser Berlusconis regering möta organiserad brottslighet hårdare och bildar en enhet för att beslagta brottspengar.

Italienska maffian står bakom såväl kriminalitet som affärer och har senaste året stärkt sin ställning som landets största “företag“. Det hävdas i en rapport från SOS Impresa, en avdelning inom förbundet för Italiens småföretagare och affärsinnehavare som är särskilt utsatta för utpressning och krävs på “skyddspengar“.

Medan Italiens ekonomi i den ekonomiska krisen minskade fem procent fjol, så ökade brottssyndikaten sin omsättning till motsvarande 1400 miljarder kronor, och vinsten åtta procent till cirka 800 miljarder.

Illegal handel med exempelvis narkotika, människor, vapen och annat smuggelgods stod för hälften. Två andra stora områden är dels kontrakt, spel, förfalskningar och erbjudande av svart arbetskraft; dels utpressning och ockerlån. Rån, bedrägerier och prostitution stod för mindre än en procent, enligt SOS Impresas sammandrag, rapporterar TT.

Rapporten varnar för att den organiserade brottsligheten i Italien varit så framgångsrik att den kanske snart via sina bullvanföretag ger sig in på aktiebörsen, rapporterar TT.

Samma dag valde italienska regeringen att i Reggio Calabria, ett av brottssyndikatens starka fästen, redovisa en tio-punktsplan för hur man ska hårdare ska bekämpa den organiserade brottsligheten.

Premiärminister Silvio Berlusconi deltog och berättade att bland annat en ny myndighet ska bildas för att sköta beslagtagna brottstillgångar (pengar, företag, fastigheter med mera).

• De mest kända brottssyndikaten i Italien är ´ndrangheta i Kalabrien, Cosa Nostra på Sicilien, camorran i Neapel och Sacra Corona Unita i Apulien.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser