Steg mot en global alkoholstrategi

GENÈVE Priskontroll, begränsning av reklam och tillgänglighet är verktyg som rekommenderas i WHO-förslaget till global strategi för att minska alkoholskadorna. Om strategin antas avgörs av Världshälsoförsamlingen i maj.

Förra veckan pågick intensivt arbete i Genève med att gå igenom förslagen och en resolution antogs av WHO:s styrelse som uppmanar medlemsländerna att anta en första global alkoholstrategi. Och nationellt använda den för att minska alkoholrelaterade skador och skydda sina medborgare, särskilt ungdomar och riskgrupper.

– Det finns en ökad kunskap om alkoholens roll som utvecklingshinder i världen, säger Maria Renström, ämnesråd på socialdepartementet som deltog i förhandlingarna, till Drugnews.

WHO har i rapporter slagit fast att alkohol är tredje största riskfaktorn till förtidig död och allvarliga sjukdomar. Skadlig konsumtion påverkar både folkhälsa och länders sociala och ekonomiska utveckling. Europa har den högsta konsumtionen i världen per invånare, men alkohol slår även hårt mot fattiga länder och det finns också tydliga kopplingar med smittspridning såsom av hiv.

En global alkoholstrategi har tagit lång tid att ta fram och förslagen till tuffa åtgärder har mött motstånd. Sverige har drivit på, såsom i förra veckan för att nå enighet om resolutionen. Länder som tidigare bromsat, såsom Kuba, ställer sig nu bakom.

– Några justeringar gjordes, men inte i väsentliga delar. Numer understryks internationellt vikten av en global strategi. Det är en positiv våg nu för folkhälsa, säger Maria Renström.

I antagna förslaget till strategi, som inom kort läggs ut på WHO:s hemsida, finns ett smörgåsbord av rekommendationer till medlemsländerna om frivilliga åtgärder för att minska alkoholskador, som att införa åldersgränser, licenserad försäljning och promillegränser i trafiken.

Men även mer utmanande åtgärder, såsom minimipris på alkohol, skatter, detaljhandelsmonopol och reklambegränsningar nämns i förslaget.
“Ökat pris på alkoholdrycker är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska skadligt användande av alkohol“, står det bland annat.

Företrädare för alkoholindustrin har uttryckt oro och känt sig exkluderade från debatten i WHO och varnat för att “extremister“ inom hälsopolitiken kan snedvrida strategin. Marcus Grant, tidigare WHO-anställd, numer på alkohollobbyorganisationen ICAP, säger i en kommentar att han tror “industrin är beredd att acceptera rimliga regleringar, men det är viktigt att visa varför de inte bör överdrivas“.

Mer hoppfull är Sven-Olov Carlsson, president i IOGT International. Han ser strategin som ett första steg där länderna kan enas om alkohol som ett folkhälsoproblem.

– Det är glädjande att WHO:s styrelse antagit och för vidare förslaget om en global alkoholstrategi till Världshälsoförsamlingen för slutligt avgörande. Det ser ut att kunna lyckas, och utkastet är bra – centrala delar som pris, marknadsföring och tillgång nämns.

– Men det får inte urholkas i sista stund, alkoholindustrin har nära samarbete med några länder och kan med sitt lobbyarbete försvaga strategin, säger Sven-Olov Carlsson till Drugnews.

Världshälsoförsamlingen, WHA, med de 193 medlemsländerna ska slutligt ta ställning till en global alkoholstrategi i maj.

Etiketter:

Annonser