Snusministern vässar stridsyxan

STOCKHOLM Frihandelsminister Ewa Björling har under hösten legat lågt med kravet om att avskaffa exportförbudet av snus till övriga EU. Men nu är hon igång igen. Och får kritik av hälsoexperter.

– Nu vässar vi stridsyxan för att fälla det sista stora handelshindret, säger Ewa Björling (M) till Dagens Nyheter.

Hon tillsammans med Swedish Match anser att exportförbudet inom EU av svenskt snus är diskriminerande. Under svenska ordförandeskapet lade hon frågan på is. Men när EU:s handelsministrar möts i Spanien 7 februari hoppas hon att åter kunna väcka ta upp saken med nye kommissionären för inre marknaden, fransmannen Michel Barnier.

Tidigare har hon i brev till nuvarande EU-kommissionären protesterat mot snusförbudet i övriga unionen. Sverige fick undantag inför medlemsinträdet 1995, men även nya medlemsländer måste följa säljförbudet av svenskt snus som ses som hälsofarlig produkt EU.

Men frågan är om snus är vilken vara som helst. Till DN säger frihandelsministern att det är en vuxenvara och bör av konkurrensneutralitet få säljas på samma sätt som vin och cigaretter.

På ett möte förra våren bjöd Ewa Björling in till en hearing om snus i Rosenbad då både aspekter om inre marknad och hälsa togs upp. Folkhälsoinstitutet slog fast att snus inte är harmlöst, utan leder till beroende och hälsorisker, inklusive flera cancerformer. Efteråt, i sin blogg , så tyckte ministern ändå att forskningen om snus är spretig och att det inte finns övertygande bevis för cancer, däremot etsskador på tänder och tandköttsproblem.

Björling som själv är snusare har lagt ner mycket engagemang i exportfrågan och är alltså nu beredd att vässa yxan igen.

– Principer verkar vara viktigare än folkhälsan för henne. Hon lägger kraft på fel saker, snus tillhör förra århundradet. Varför behöva se sig själv i historiens backspegel med att verka för export av en drog, ska även barn i Europa börja snusa?, säger Fredrik Söderhielm, generalsekreterare i A Non smoking generation, till Drugnews.

Flera tobaksexperter anser att regeringens försök att stödja snusexport krockar med dess folkhälsomål. Dessutom är det ett klart brott mot andan i WHO:s tobakskonvention som Sverige undertecknat, menar Hans Gilljam professor i folkhälsovetenskap och ordförande i Läkare mot tobak.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser