“Ökat drickande med ny alkohollag“

STOCKHOLM Fler ställen, exempelvis sushibarer, kan få tillstånd att servera alkohol från i sommar, enligt regeringens förslag till ny alkohollag. Man uppger att målet är en lägre alkoholkonsumtion. Men nykterhetsrörelsen varnar för ökat drickande och skador om lagen antas.

Enligt lagrådsremissen som redovisades i fredags ska nattklubbar även i framtiden kunna ha öppet till fem på morgnar. Krögare ska få krydda eget brännvin, provsmakning på mässor och gårdar ska underlättas och cateringföretag få permanenta tillstånd att servera alkohol.

– Vi ska inte ha onödigt krångliga regler, säger folkhälsominister Maria Larsson (KD) som presenterade regeringens nya alkohollag.

Däremot skjuter man, som Drugnews tidigare berättat, på besked om gårdsförsäljning, genom att tillsätta ytterligare en utredning. Jordbruksministern och vinbönder har hoppats att lokala drycksförsäljning ska gynna landsbygden med ökad turism och handel. Enligt folkhälsoministern är det inte oenighet i regeringen som är orsaken till att man inte sätter ner foten nu, utan att frågan mer behöver utredas.

Själv befarar Maria Larsson – liksom förra alkoholutredningen, Folkhälsoinstitutet och riksdagens utredningstjänst – att försäljning av vin och öl lokalt på gårdar skulle kunna leda till EU-kritik och hota Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Förslagen i lagrådsremissen är många och applåderas av restaurangnäringen som befarat inskränkningar. Nu underlättas istället möjlighet få serveringstillstånd när kravet på köksutrustning för lagad varm mat ändras och möjliggör kalla rätter som sushi och andra mattraditioner.

• Drugnews: Har regeringen låtit näringshänsyn få mer utrymme på bekostnad av folkhälsa i förslagen?
– Nej, vägledande för regeringen har varit att för folkhälsans skull hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik och målet är att sänka totalkonsumtionen – det genomsyrar hela lagförslaget. Men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna, svarar Maria Larsson.

Folkhälsoministern vill inte gissa om alkoholserveringar blir fler med de förändrade reglerna. Tillstånden har rusat upp till cirka 12 000 i landet, men hon menar att bara tio procent av totalkonsumtionen dricks på krogarna.

Som vägledning anges i lagförslaget att caféer, salladsbarer och hamburgerrestauranger inte ska få alkoholtillstånd. Det betyder att McDonalds på Arlanda flygplats som börjat servera starköl riskerar förlora tillståndet och café som sökt utskänkning kan komma att nekas.

– Hamburgerställen för barnfamiljer och ungdomar och caféer med smörgåsar och kakor på menyn ska inte servera alkohol. Men individuell prövning måste givetvis ske, säger Maria Larsson.

Kommunerna ska få större ansvar att sköta tillsynen av hur alkohollagen efterlevs. Tydliga riktlinjer kring serveringstillstånd och handlingsplanen för tillsyn åläggs kommunerna ta fram. Skärpt lag om krav på examen för den söker utskänkningstillstånd och ålderskrav på 20 år för den som är serveringsansvarig införs. Erinran införs som ytterligare påföljd före varning och återkallelse av tillstånd för krogar. Och butiker som avser sälja folköl måste anmäla det till kommunen.

– Det är en tydlig signal till kommunerna att sköta tillsynen bättre, säger Maria Larsson.

Många kommuner slits idag mellan rollerna som både tillståndsgivare och tillsynsansvarig, mellan stötta lokala näringsintressen och att värna hälsa, ordning och nykterhet. Men hur ekonomiskt ansträngda kommuner ska kunna klara utökad tillsyn gavs inga svar på presskonferensen.

Och någon justering av lagen efter att Justitieombudsmannen stoppat myndigheters möjlighet att kontrollera hur åldersgränser följs genom att arrangera provköp av alkohol och tobak blir det inte. Det har inte hunnits med att beredas, enligt ministern.

En så kallad bjudregel i alkohollagen som tillåter vuxna att bjuda ungdomar skärps. Den ska förtydligas till att endast gälla enstaka glas under kontrollerade former.

Ungdomens nykterhetsförbund är kritiskt till att vuxna alls får bjuda minderåriga på alkohol. I ett pressmeddelande anser förbundet att regeringen litar för mycket på vuxna och att familjer inte alltid är välfungerande. Dessutom anser ungnykteristerna att folkölet ska flyttas över till Systembolaget, eftersom andra butiker inte klarar ålderskontrollen.

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO har också invändingar till lagrådsremissen.
– En rad av förslagen kan tyckas harmlösa, men sammantaget kommer de ha en förödande effekt och vi är mycket besvikna. Vi behöver inte fler utskänkningsställen, utan fler alkoholfria miljöer, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO till Drugnews.

Carlstedt anser att i lagförslaget är som att “sätta ut hinkar när taket läcker, istället för att lägga helt nytt tak“. Organisationen ska nu verka för att alkoholfrågan får en plats i valrörelsen och ge sitt underlag till riksdagspolitikerna inför beslutet i vår om ny alkohollag.

• Fotnot: •Regeringens lagrådsremiss till ny alkohollag (215 sidor).

Etiketter:

Annonser