Förslag till ny alkohollag på gång

STOCKHOLM Idag, fredag, presenterar folkhälsominister Maria Larsson regeringens lagrådsremiss till ny alkohollag. Väntade förslag om förenklade köksregler för krogar kan leda till betydligt fler utskänkningstillstånd. Den omtvistade frågan om gårdsförsäljning skjuts troligen upp.

Regeringens alkoholutredare föreslog att kraven på restauranger skulle lättas så vad gäller matberedning för att även sushibarer och ställen för andra nya mattrender ska få servera alkohol.

Det är lättnader som även Maria Larsson (KD) har ställt sig bakom, liksom att krogar ska få krydda sin egen sprit och ge permanenta alkoholtillstånd för catering i slutna sällskap. Men det är ändringar som kan leda till kraftigt fler alkoholtillstånd, som redan idag är över 10 000 i landet.

Regeringen har varit oenig om att öppna för så kallad gårdsförsäljning av alkohol, främst vin. Det skulle kunna leda till att EU-kritik mot ensidig favör av inhemska drycker och att Systembolagets detaljhandelsmonopol ifrågasätts. Frågan skjuts därför troligen upp till efter valet och utreds enskilt, erfar Drugnews. Jordbruksministern har föreslagit att gårdar ska kunna bli filialer till Systembolaget.

En annan fråga som diskuterats är om en nattöppna ställen inte ska få servera alkohol efter klockan tre för att minska bråk och fylleri. En begränsning som restaurangbranschen inte vill se.

Borgerliga förslaget till ny alkohollag väntas bli omfattande i en tid när dryckeskonsumtionen är hög, även om den planat ut senaste året. Rödgröna oppositionen har samtidigt lagt gemensam motion om skärpt alkoholpolitik med sänkta införselkvoter, höjd skatt på alkoläsk och mer förebyggande insatser.

Etiketter:

Annonser