Hård kritik mot Kinas missbruksvård

PEKING/NEW YORK Kinas missbruksvård kritiseras i en ny rapport av Human Right Watch. Istället för en modernisering som den nya narkotikalagen utlovade utsätts många intagna på “behandlingscenter“ för övergrepp och tvångsarbete istället för adekvat vård, enligt rapporten.

Kinas narkotikalag från 2008 skulle istället för strafftänkande fokusera mer på hälsovård och effektiv behandling för den växande gruppen drogmissbrukare. Men många patienter utsätts fortfarande för inhuman tvångsvård med undermålig behandling under godtycklig tid, menar den New York-baserade organisationen i sin rapport, “Where Darkness Knows No Limits“ (pdf-fil, 42 sidor).

Även om både metadonbehandling och sprutbyte numer prövas i Kina, så ger den nya lagen samtidigt säkerhetstjänst och lokala tjänstemän frihet att omhänderta personer misstänkta för narkotikaanvändning, utan rättegång eller rättslig tillsyn, i upp till sju år.
Många av dessa intagna – flera av dem hiv-positiva – nekas adekvat sjukvård, behandling och insatser för att stödja ett återinträde in i samhället efter frigivning. Och tidigare missbrukare stigmatiseras med uppgifterna i sina id-handlingar.

Dessa “behandlingscentren“ förvaltas av allmänna säkerhetsmyndigheter och lokal polis istället för sjukvården. I våras beräknade FN-organet UNAIDS att cirka en halv miljon drogmissbrukare hölls i slutna läger får tvångsavgiftning och omskolning genom arbete.

Human Right Watch har genom bland annat intervjuer med tidigare intagna och frivilligorganisationer i Kina kunnat visa att förutom juridiska brister, så förekommer regelmässiga övergrepp i flera av centren. De intagna misshandlas fysiskt av vakter och tvingas arbete upp till 18 timmar per dygn utan lön. Dödsfall förekommer.

– Istället för att införa effektiv missbruksvård, så medger den nya kinesiska lagen godtycklig fängslande och omänsklig behandling av misstänkta narkotikamissbrukare. Kinas regering har kallat lagen ett progressivt steg mot erkännande av drogberoende som patienter, men de tillhandahålls inte ens rättigheter som för vanliga interner, säger Joe Amon på Human Right Watch i en kommentar till rapporten.

Organisationen uppmanar Kina att genast stänga dessa tvångscentra och etablera frivillig lokal öppenvårdsbehandling baserad på beprövad kunskap och medicin.

Dagen före HRW-rapporten släpptes uppmanade Kinas departement för hälsa och allmän säkerhet fängelser, sjukhus och rehabiliteringscenter för drogmissbrukare att förbättra den vård som erbjuds, enligt AFP.

• Efter att Folkrepubliken utropades 1949 inleddes hårdföra kampanjer mot omfattande opiumhandel och missbruk. Knarkbrottslingar dömdes till långa fängelsestraff eller avrättades, missbrukare sattes i omskolningsläger eller övervakades hemma av familj och grannar. Drogproblemen minskade avsevärt på några år.

Med öppningen av Kinas bamburidå, viss liberalisering, ökad turism och resande har dock drogproblem senaste åren åter ökat i landet. Trots nya avrättningar och antiknarkkampanjer.

Etiketter:

Annonser