Cannabis skadar ungas hjärnor mer

MONTREAL De skadliga effekterna av cannabis på ungas hjärnor är större än man tidigare vetat. Och skadorna är värre hos de unga jämfört med vuxna, visar ny forskning i Kanada.

Studien, publicerad i Neurobiology of Disease, visar att tonåringar som dagligen använder cannabis lättare får depressioner och ångest. Missbruket har dessutom skadliga långtidseffekter på hjärnan.

Men studien jämför också tonåringarna med vuxna cannabismissbrukare.
– Vi ville ta reda på vad som händer i hjärnan på tonåringar när de missbrukar cannabis och om de är mer mottagliga för dess neurologiska effekter än vad vuxna är, säger Gabriella Gobbi, professor vid McGill universitetet i Montreal och författare av studien, i en kommentar i Health Jockey.

Hennes studie visar en tydlig ökning av cannabispåverkan på de två signalsubstanserna serotonin och norepinephrine, som reglerar viktiga funktioner i hjärnan.

– Tonåringar som använder cannabis får en försämrad serotoninöverföring, vilket leder till försämrat humör och ökad ångest. Dessutom försämras överföringen av norepinephrine som leder till skadlig långtidspåverkan i hjärnan vilket i sin tur ökar mottagligheten för stress, konstaterar Gabriella Gobbi.

Studien är den första
i sitt slag som visar hur cannabismissbruk kan skada ungdomar värre än vuxna.

Etiketter:

Annonser