Skunkrökare löper större risk för psykos

LONDON Cannabisrökare riskerar drabbas av psykiska besvär. Särskilt farlig är sorten skunk som har mycket hög rushalt, där är risken för psykoser nära sju gånger högre. Det visar en studie av intagna psykospatienter på ett brittiskt sjukhus.

S.k. skunk (sinsemella) är en förädlad cannabis med mycket höga halter av de psykoaktiva ämnen THC (delta-9 tetrahydrocannabinol), och som blivit vanligare i flera EU-länder.

Forskningsstudien, som publiceras i senaste numret av the British Journal of Psychiatry, följde 280 psykospatienter som för första gången lagts in på ett sjukhus i södra London, och jämfördes med 174 personer i en kontrollgrupp. De med psykos som rökte skunk var 6,8 gånger fler än de som missbrukat traditionellt cannabis.

– Vår studie är den första som visar att riskerna för psykoser är väsentligt mycket högre bland de som använder cannabis mera frekvent. Särskilt farligt är det för de som använder skunk, jämfört med för de som använder traditionellt cannabis, säger Marta Di Forti, som lett studien, till Daily Mail.

I sydöstra London, där studien utfördes, är THC-halten i vanligt cannabis knappt fyra procent, medan cirka 18 procent i skunk. De senaste två åren har skunk tagit över hela cannabismarknaden och priserna rasat till motsvarande under 60 kronor per gram.

De höga psykoaktiva halterna i drogen “triggar“ redan mottagliga till att utveckla psykoser och schizofreni.

– Psykoser har tidigare varit associerat med långvarigt frekvent cannabismissbruk, men de mest slående fynden vi gjort i studien är att psykospatienter som kommer in för första gången, nästan alla hade använt skunk, säger Marta Di Forti.

I rapporten – framtagen av ansedda Royal Collage of Psychiatrists Institute of Psychiatry i London – ifrågasätts även en politisk uppluckring av narkotikalagar och krav på legalisering av hasch och marijuana runt om i världen.

Cannabis flyttades förra årsskiftet upp från C till B i farlighetslistan. Nu kräver experter att skunk borde särskiljas och klassificeras som en klass A-drog i nivå med kokain och heroin.

– Nu har vi som står i frontlinjen, psykiatriker, poliser, familjemedlemmar och frivillig organisationer fått bevis för vad många av oss länge misstänkt och nu är det viktigt att vi agerar, säger flera NGO-företrädare i kommentarer om studien.

• Fotnot: Länk till studien High-potency cannabis and the risk of psychosis.

Etiketter:

Annonser