EU-rådsmöte om brott och migration

BRYSSEL Vid EU-rådet för rättsliga och inrikes frågor har flera förslag antagits för effektivare bekämpning av gränsöverskridande brott och människohandel. Det ska även inrättas ett kriminaltekniskt analyssystem för att spåra narkotika.

Det är EU:s ministrar med ansvar för rätts, – inrikes och invandringsfrågor som träffas ett par dagar i Bryssel. Rådet leds av justitieminister Beatrice Ask och även migrationsminister Tobias Billström medverkar.

Förslaget till s.k. Stockholmsprogrammet (EU-samarbete kring polis, tull, räddningstjänst, rättsfrågor, civilrätt, asyl, invandring, visering) avser nå en samsyn kring ett tryggare och öppnare Europa. Ministrarna var eniga om åtgärder mot internationell kriminalitet, men samtidigt att rättssäkerhet för individen måste värnas.
spåra
Informationsutbytet inom brottsbekämpning måste bli bättre inom EU, ansåg ministrarna som enats om en strategi. Polissamarbetet måste förbättras, bland annat genom bättre utnyttjande av Europol.

Ett gemensamt kriminaltekniskt system för att narkotika har antagits i slutsatserna vid måndagens möte och metoderna ska anpassas för att kunna användas vid olika laboratorier inom EU. Genom forensisk profilering av narkotikabeslag ska man söka likheter (“fingeravtryck“) och försöka länka ihop olika beslag för att spåra tillverkare och kartlägga smuggelvägar.

Det är det svenska ordförandeskapet som lyft frågan. Europol ska i projektet inrätta en databas och kommissionen står för finansieringen. Med ett gemensamt profileringssystem vid analys av beslag ska fler narkotikabrott klaras upp, hoppas justitieminister Beatrice Ask.

Vid ministerrådet i måndags diskuterades även att inrätta en människohandelskoordinator för att bättre samordna och utnyttja och använda EU:s resurser bättre. Situationen kring Medelhavet är oroande med stora flyktingströmmar, ett gemensamt stödkontor för asylfrågor ska placeras på Malta.

Samtidigt underströks att Frontex roll ska samtidigt balanseras med migranters rättigheter.
För att stärka enskildas rättigheter ska EU skyndsamt ansluta sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter, enligt rådsmötet.

Stockholmsprogrammet – som ska antas av EU:s regeringschefer 10-11 december – har kritiserats för att kunna leda till ett “storebrorssamhälle“.
“Inget kunde vara mer fel. Med våra förslag stärker vi både brottsbekämpningen och individens rättigheter“, skrev inför rådsmötet justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

• EU-MÖTEN AVLÖSER / Rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor, RIF, fortsätter på tisdag. Då inleds även mötet för sysselsättning och socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor, EPSCO. Bland annat medverkar där socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson.

Etiketter:

Annonser