24 000 spelberoende behöver hjälp

ÖSTERSUND Spel om pengar är omfattande, 70 procent av svenskarna gör det. Bland 16-17-åringar har var femte pojke och var tionde flicka spelat på automater senaste året, trots åldersgräns på 18 år. Det visar en befolkningsstudie från Folkhälsoinstitutet.

Studien omfattar 15 000 personer, 16-84 år, och är en första datainsamling om spel och hälsa. Den visar att omkring 70 procent av befolkningen senaste året har spelat om pengar – en minskning från tidigare 88 procent – och att 44 procent gör det regelbundet.

Enligt rapporten så är 2,2 procent s.k. problemspelare medan 5,4 procent har liten risk att få problem. Nära 24 000 personer bedöms att troligen behöva behandling för sitt spelberoende, enligt Folkhälsoinstitutet.

Spelproblem finns i alla grupper och alla spelformer, men störst risk har ungdomar och medelålders män, liksom män som deltidsarbetar, är sjukskrivna eller förtidspensionärer.
Därför är det allvarligt att minderåriga spelar om pengar, trots en åldersgräns. De återfinns i många spelformer, exempelvis spelautomater, sportspel och direktsända TV-tävlingar.

– Vi ser att problemspelande också hänger samman med att man mår sämre, röker mer och har högre konsumtion av riskfyllt drickande jämfört med personer utan spelproblem. Detta gäller i högre utsträckning för männen, säger i en kommentar Ulla Romild utredare vid Folkhälsoinstitutet och ansvarig för analysarbetet i studien.

Studien visar att bland de som spelar via internet, en spelform som blir vanligare, finns en större andel problemspelare. Det behövs bättre ålderskontroll, en ny spelreglering, breda informationsinsatser och mer tillgänglig behandling av spelberoende, enligt Folkhälsoinstitutet.

Stödlinjen (020-819100) är en gratis rådgivning för spelare, anhöriga eller personer som i arbetet möter spelberoende. Ett nätbaserat självhjälpsprogram (slutaspela.nu) har tidigare finansierats av FHI, men söker nu andra finansiärer och tar inte emot nya sökanden.

• Fotnot: Datainsamlingen om spel och hälsa ska fortsätta fram till 2014. Mer om studien här (pdf-fil, 62 sidor). För skraplotter och spel utan pengavinster finns idag inga åldersgränser.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Etiketter:

Annonser