“Ge polisen rätt att köpa svartsprit“

STOCKHOLM Polisen bör få använda brottsprovokation för att komma åt illegala alkoholförsäljare. Det kräver polisfacket och IOGT-NTO i en gemensam debattartikel. Enligt en enkät stöds förslaget av 65 procent av landets poliser.

Det är alltför lätt att få tag i illegal alkohol idag och utbudet gör att ungdomar dricker mer. Dessutom ökar alkoholrelaterad brottslighet.

Mot den bakgrunden föreslår Polisförbundet och nykterhetsrörelsen IOGT-NTO att polisen ska få beställa och köpa alkohol av langare för att snabbare kunna få fram bevis. Kravet på att få använda brottsprovokation, vilket är otillåtet i Sverige, förs fram i en artikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt.

“Vi vet att alkohol ligger bakom åtta av tio våldsbrott. Under de senaste åren har vi sett flera exempel på ett ökat våld bland unga. Bekämpningen av alkoholbrott förebygger i sin tur våldsbrott“, skriver Jan Karlsén och Anna Carlstedt, ordförande för Polisförbundet respektive IOGT-NTO.

Enligt en rapport organisationerna gemensamt tagit fram stöds förslaget även av en majoritet av landets polis. I en enkät bland 1485 tillfrågade poliser svarar 65 procent att de efterlyser en lag som medger att i spanings- och bevissyfte få beställa och köpa alkohol av langare.

Enligt undersökningen anser 38 procent av poliserna att alkoholrelaterad brottslighet har ökat senaste tre åren och ungefär lika många anser att utbildningen inte är tillräcklig för att effektivt bekämpa dessa brott.

Debattörerna uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att få använda brottsprovokation mot svartsprithandlare.

Dessutom vill de att tillsynen av krogarnas serveringstillstånd måste skärpas och att föräldrar, socialtjänst, skola och rättsliga myndigheter samverkar bättre mot alkoholrelaterat våld. De efterlyser även en reformering av polisutbildningen och att polisen blir bättre på att “vässa sina arbetsmetoder mot alkoholrelaterad brottslighet“.

Etiketter:

Annonser