Mexikanska ligor odlar cannabis i USA

WASHINGTON I takt med att odling av både legal och illegal cannabis ökar i USA, så hotas mexikanska knarkkartellers vinster av insmugglad cannabis. För att möta inkomstbortfallet anlägger ligorna nu allt fler odlingar i USA, ofta i nationalparker.

Den illegala odlingen av cannabis i USA var länge relativt begränsad, men i takt med att delstat efter delstat har öppnat för legaliserad odling kopplat till s.k. medicinsk marijuana, så har produktionen ökat.

Denna konkurrens från tusentals småskaliga cannabisodlare i USA hotar nu den traditionellt största inkomstgrenen för de mexikanska knarkligorna.

Medan myndigheternas fokus varit att bekämpa smuggling av kokain, heroin och metamfetamin så har cannabis inte varit lika prioriterat. Detta trots att mer än 60 procent av ligornas inkomster kommer från cannabis insmugglad till USA för försäljning.

Vita Husets Office of National Drug Control Policy har beräknat att de mexikanska ligornas totala intäkter av narkotikaförsäljning i USA år 2006 var motsvarande cirka 96 miljarder kronor, ungefär 60 miljarder kom från cannabis, rapporterar Washington Post.

För att möta konkurrensen och minska inkomstbortfallet, invaderas nu stora nationalparker i USA av mexikanska kartellernas odlare. De kultiverar mer potenta, russtarka cannabissorter för att återta marknadsandelar.

Konkurrensen innebär också ändrad logistik till kartellernas fördel. Nu har de fått en direkt ingång till marknaden, utan att behöver riskera åka fast för narkotikasmuggling. Dessutom har transportkostnaderna minimerats genom odla direkt i konsumtionslandet.

Till skillnad mot kokain som kartellerna måste köpa upp, skydda och transportera från Sydamerika, vilket driver upp kostnaderna, är cannabishantering ytterst lukrativ. Här äger kartellerna hela distributionsapparaten, allt ifrån egna odlingar ut till försäljningsleden på gatorna.

I tretton delstater i USA är det nu legalt odla cannabis för medicinskt bruk, signalerna från Vita Huset är numera också att myndigheter där inte ska prioritera att jaga odlare och användare. Men uppger samtidigt att man inte tänker blunda för grova narkotikabrott som försöker utnyttja de nya åklagardirektiven.

Ifjol förstördes åtta miljoner cannabisplantor i hela USA, en dramatisk ökning från tidigare år. Hittills i år har the Bureau of Narcotic Enforcement i Kalifornien beslagtagit 4,2 miljoner plantor värda cirka 10 miljarder kronor, en ökning över fem gånger sedan 2004. De mexikanska kartellernas cannabisodlingar uppges vara orsaken till denna ökning. Men enligt experter som Washington Post talat är det endast cirka en procent av de totala illegala odlingarna i landet som upptäcks.

I augusti i år vållade mexikanska cannabisodlare en jättelik skogsbrand, 36 000 hektar eldhärjades i Los Padres nationalpark i södra Kalifornien. Besökare har blivit beskjutna när de kommit nära odlingarna, vattendrag förorenas av insektsgifter och gödningsämnen och bränder har startats av lantarbetare inhyrda av kartellerna.

I norra Kalifornien har avslöjats att mexikanska lantarbetare monterat kilometervis med plaströr i sprinklersystem för bevattning av stora arealer cannabisodlingar. Efter att ha etablerat sofistikerade cannabisodlingar i otillgängliga vildmarker i Kalifornien, Washington och Oregon arbetar sig nu kartellerna vidare österut över USA för att kunna etablera fler odlingar.

Den exakta omfattningen av cannabismarknaden i USA är okänd, men i en nationell drog- och hälsoenkät 2007 uppskattades mer än tio procent av befolkningen ha använt cannabis det senaste året.

Etiketter:

Annonser