Flera skaderisker med cannabis

ÖSTERSUND Cannabis är ingen ofarlig drog. Det finns kopplingar till flera skaderisker, även vid liten användning. Särskilt tonåringar är en utsatt grupp. Det konstateras i en sammanställning från Folkhälsoinstitutet av aktuell forskning.

Försämrade inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet är några av de allvarligare riskerna för de som använder hasch eller marijuana. Med drogen kan även orsaka psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.

– Trots att forskningen om cannabis har ökat under senare år finns en osäkerhet bland olika grupper om vilka risker det medför. Det breda skadepanoramat tyder på att synen på cannabis som ett “lätt“ narkotiskt preparat är missvisande, säger Nils Stenström, enhetschef på Folkhälsoinstitutet, en kommentar.

Redan mycket måttlig användning av cannabis kan särskilt påverka ungas utveckling, då den rusaktiva substansen THC interagerar med sköra tonårspsyken.

Många studier pekar på hur en omogen hjärnas utveckling skadas av cannabisrökning. Drogen stör även hormonbalans och kan påverka fertilitet. Svensk forskning har även visat att cannabis fungerar som inkörsport till andra illegala droger.
Debutålder för cannabis, hur ofta och hur intensivt man missbrukar, inverkar på risk för skador och övergång till andra preparat, enligt rapporten.

Cannabismissbruk i Sverige är litet i en europeisk jämförelse, men har ökat något för gruppen unga män. Elva procent av dem i åldrarna 16-29 år uppgav 2009 att de använt hasch eller marijuana senaste året, enligt Nationella folkhälsoenkäten. Tidigare har nivån varit mellan åtta och nio procent.

I en översikt i den nya rapporten från FHI konstateras att odling av cannabis ökat betydligt i Sverige, och sorterna är russtarkare än tidigare. Polis menar att landet i det närmaste blivit “självförsörjande“ på marijuana.

• Kunskapsöversikten “Skador av hasch och marijuana“ (142 sidor, pdf-fil) är en uppdatering av tidigare rapporter och omfattar denna gång vetenskapliga studier till och med 2008. Huvudförfattare är psykiatrikern och narkotikaexperten Jan Ramström.
Omfattande referenshänvisningar anges till de olika kapitlen.

Etiketter:

Annonser