Svenskarna dricker inte mer

HELSINGBORG Systembolaget säljer mer, men den totala alkoholkonsumtionen är oförändrad. Privatinförsel och ölsmuggling har minskat senaste kvartalet, konstaterar alkoholforskarna på Stockholms universitet. Siffrorna blir slagträ vid alkoholtoppmötet som inleds i Helsingborg idag.

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad , har i flera år på regeringens uppdrag följt svenskarnas alkoholvanor. Detta sedan importkvoterna togs bort och billig EU-alkohol började flöda in över gränserna.

Förutom försäljningsstatistik så intervjuas 1500 slumpmässigt utvalda personer per telefon varje månad för att även få en uppfattning om oregistrerad alkoholen.

För perioden juli till september konstateras att Systembolagets försäljning av alkohol ökat 11 procent. Alla dryckesslag utom blanddrycker (alkoläsk och cider) ökar, enligt Systembolagets statistik som redovisas i Helsingborg på torsdag.

Dessutom noteras att ölsmugglingen har minskat betydligt, hela 33 procent senaste kvartalet. En signifikant minskning som även stöds av Bryggarnas redovisning i höst som visat på fortsatt stor inhemsk ölförsäljning.

På tolvmånadsbasis menar alkoholforskarna på Sorad att samtidigt som Systembolaget säljer mer, så ökar inte svenskarnas totalkonsumtion. Den beräknas till cirka 9,4 liter ren alkohol per invånare över 15 år (oktober 2008 till september 2009), en deciliter lägre än samma period året före.

En förklaring är att privatinförseln senaste året minskat hela 24 procent, hemtillverkning backat 9 procent, medan smuggling är oförändrad. Internethandeln ökar, men från en låg nivå (från 0,02 till 0,03 liter ren alkohol).

Sorad understryker att skattningarna av den oregistrerade alkoholen (resandeinförsel, smuggling, hembränt och näthandel) är mer osäker då den baseras på självrapporterade uppgifter från ett urval av befolkningen.

Men det kan slås fast att Systembolaget och restaurangers försäljning nu står för minst 70 procent av all alkohol och att oregistrerad alkohol inte ökar. Och detaljhandelsmonopolet har stort stöd i opinionsundersökningar.

Det försvagar industrins argument om att sänka alkoholskatter i tider då svenskar gör färre inköpsresor till EU-grannländer för att kånka hem billigare alkohol.

Etiketter:

Annonser