Vården frågar om alkoholvanor

STOCKHOLM Denna vecka, 2-6 november, uppmärksammar vården alkoholproblem i en kampanj i hela landet. Mer än var fjärde ung kvinna och nästan var tredje ung man dricker alkohol på ett riskabelt sätt.

Totalt i landet har tio procent av kvinnor och 18 procent av män en riskabelt drickande, enligt statistik ur Nationella folkhälsoenkäten som Folkhälsoinstitutet varje år sammanställer.

Under denna vecka arrangerar Riskbruksprojektet vid Folkhälsoinstitutet för andra året i rad en rikskampanj för att uppmärksamma riskbruk av alkohol tillsammans med primärvården.

– Målet är att alkoholfrågan ska bli lika vanlig som frågor om tobak, kost, stress och fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården, säger avdelningschef Sven Andréasson på Folkhälsoinstitut i en kommentar.

Vården har en viktig roll för att upptäcka och komma till rätt med riskabelt drickande innan det utvecklas till missbruk. Patienter är ofta omedvetna om att de dricker för mycket, men studier visar att om en läkare eller sjuksköterska ställer frågor om alkohol så börjar många patienter fundera och kanske själva minskar sin konsumtion.

Med riskbruk avses hur ofta man dricker och hur ofta man dricker fyra-fem glas eller mer vid samma tillfälle. Men även hur ofta man känner sig berusad.
– Riskbruk är en varningsklocka om att man behöver se över alkoholvanorna så att problem i framtiden undviks, säger Sven Andréasson.

Runt landet kommer vårdcentraler i veckan att informera om samband mellan alkohol och hälsa. Vårdpersonal utbildas allt mer för att kunna ställa frågor om alkoholvanor och erbjuda motiverande samtal.

Fler allmänläkare och distriktssköterskor anser sig idag mer kapabla att kunna ge livsstilsråd om alkohol, enligt en utvärdering av Riskbruksprojektet.

Etiketter:

Annonser