Flest cannabisrökare i rika länder

SIDNEY Nordamerika, Australien och Nya Zeeland har högst andel cannabisanvändare i världen. Fler än åtta procent där har använt drogen senaste året, en av tio fastnar. Det visar en ny rapport om skadliga hälsoeffekter av cannabis.

Efter dessa områden med användare av cannabis (marijuana, hasch) kommer européer, och invånare från Mellanöstern och Asien. Det hävdas i en rapport om skadliga hälsoeffekter av cannabis framtagen av forskarlag vid University of New South Wales i Australien och University of Queensland.

– Australien, Nya Zeeland och Nordamerika är de områden som toppar listan över befolkningar som traditionellt använder mest cannabis. Detta faktum har gång efter annan visats i undersökningar bland både äldre och yngre i populationen, säger till professor Louisa Degenhardt till tidningen Australian.

FN:s narkotikakontrollorgan beräknar att omkring 166 miljoner människor mellan 15–64 år använde cannabis år 2006, de utgör 3,9 procent av världens befolkning. Cannabis är den idag mest spridda illegala drogen bland unga i rika länder och har senare år blivit mer populär globalt.

Enligt rapporten som publiceras i vetenskapstidskriften Lancet blir tio procent av användarna beroende av cannabis. Jämförelser görs med andra droger, nikotin hamnar högst med 32 procent som blir beroende, 23 procent för heroin och 15 procent av alkohol.

Men studierna visar att trots att tillvänjningen är relativt låg för cannabis, så är hälsoriskerna ändå höga. Cannabisanvändare är en trafikfara och är i riskzonen för flera fysiska och psykiska sjukdomar. Såsom kronisk bronkit, olika cancersjukdomar, depression och psykotiska tillstånd med ökade självmordsbenägenhet. Beteendestörningar hos barn vars mödrar använde cannabis under graviditeten påvisas också.

Forskarna oroas särskilt över att halterna av rusämnet THC i drogen har stigit senaste 20 åren. En sort som nämns i rapporten är s.k. “skunk“, som ofta har en mycket hög THC-halt.

Trots hälsoriskerna är kostnader för sjukvård lägre för cannabispatienter än för övriga droger som nikotin och alkohol.

Cannabisrelaterad hälsovård kostar 0,2 procent av den totala sjukvårdsbudgeten Australien, medan alkohol 2,3 procent och nikotin 7,8 procent av kostnaderna.

• Fotnot: Rapporten “Adverse health effects of non-medical cannabis use“ i Lancet.

Etiketter:

Annonser