Kriminalvården samordnar ANTD-frågor

NORRKÖPING Kriminalvården ska ta ett samlat grepp om alkohol, narkotika, doping och tobak. “Blandmissbruk är vanligt hos våra klienter, särskilt alkohol behöver mer uppmärksammas“, säger Lars Håkan Nilsson, medicinsk expert, till Drugnews. /•Fyra fängelsebyggen uppskjuts.

Kriminalvården gör som regeringen och samordnar arbetet om ANTD-frågor från i höst. Av de över 10 000 personer som varje år passerar fängelserna är uppåt 70 procent narkomaner, alkoholister eller blandmissbrukare.

I den lägesrapport som Kriminalvården nu lämnat framgår att 30 procent av de intagna är dömda för narkotikabrott eller smuggling. Majoriteten vålds- och trafikbrott är alkoholrelaterade. Och en undersökning visar att bland grova våldsverkare har en majoritet alkoholproblem.

– Vi måste leta mer aktivt efter problem med alkohol som ofta triggar igång brott. Exempelvis med screening på häkten. Det går inte bara gå efter om personen ser ut som en missbrukare, säger Lars Håkan Nilsson som är medicinsk rådgivare på Kriminalvården.

Det är även konstaterat att missbrukare med kriminell belastning har högre återfallsfrekvens i brott än de som inte har beroendeproblem. Även tobakens roll har uppmärksammats mer. Rökning är betydligt mer utbredd kriminella och forskning visar att nikotin förstärker missbrukskänslighet för andra droger, s.k. sensitisering.

Rökförbud inomhus gäller numer inom Kriminalvården, även om en fånge har överklagat för att han vill röka i sin cell. Regeringsrätten kommer inom kort med sitt avgörande.

En tredjedel av de intagna fullföljde minst ett missbruks- eller brottsrelaterat program ifjol.

• Varför måste inte alla medverka, idag sitter ju många där till följd av dessa problem?
– Man kan inte tvinga någon att delta, motivering är viktigt för att nå resultat. Det finns de som bara sitter av program för att få ta del av förmåner som permissioner, men det finns även då möjlighet att påverka dem i positiv riktning, säger Lars Håkan Nilsson.

Insmuggling av droger till anstalter har minskat till följd av ökad kontroll, 100 000 drogtester görs årligen, varav tre procent är positiva. Samtidigt erbjuds vid sidan av helt drogfri vård, även mer läkemedelsassisterad behandling (metadon och subutex) och även försök med ADHD-mediciner (centralstimulerande).

Men Kriminalvården kan inte ta hela behandlingsansvaret. Och när det gäller psykiatri, opiatersättningsmedel och vissa andra utredningar närmare muck, så uppstår oklarheten om det är landsting eller kommuner som ska betala. Och ibland hamnar då klienter i kläm, enligt Lars Håkan Nilsson. Kriminalvården efterlyser därför mer samordnade insatser med de olika huvudmännen.

För även om insatser kostar pengar lönar det sig i längden, men Nilsson.
– ANTD-satsningar för dömda leder till minskat missbruk, färre återfall och därmed mindre behov av anstaltsplatser i framtiden, säger Lars Håkan Nilsson.

• ANSTALTSBYGGEN UPPSKJUTS. I fredags blev det klart att tidigare planerade byggstarter av fyra fängelser i Norrköping, Kristianstad, Östersund och Haparanda skjuts upp på tills vidare. Detta trots platsbrist och extrasatsningar på rättsväsendet i tilläggsbudgeten nyligen.

– Anslagsnivån i regeringens budget räcker inte till. Nu måste vi se över och ompröva lokalförsörjningsplanen, säger Ann-Christine Alm, presschef på Kriminalvården, till Drugnews.

• Fotnot: Kriminalvårdens Lägesrapport på alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksområdena (pdf-fil, 25 sidor).

Etiketter:

Annonser