Flera ANT-frågor i motionsfloden

STOCKHOLM Riksdagsledamöterna hann lämna 3815 motioner innan tiden gick ut i tisdags. Flera av dem är ANT-relaterade. Bland annat blir gårdsförsäljning av alkohol en het fråga i höst och några V-ledamöter vill avkriminalisera narkotikabruket.

Årets allmänna motioner var 136 fler än under motionsfloden ifjol. De håller nu på att läggas ut och blir sökbara på riksdagens hemsida.
En snabbsökning visar att tobak nämns i minst 50, narkotika 93 och doping i 16 motioner. Alkohol nämns i över 200 motioner, gårdsförsäljning i 36.

Flera motionärer vill tillåta försäljning av öl, cider och vin på gårdar som själva producerar. Bland andra moderaten Per Bill, men även en motion med ledamöter från samtliga fyra regeringspartier. Detta trots att alliansen inte har enats i frågan.

Men Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) skriver i en annan motion att gårdsförsäljning skulle öka alkoholkonsumtionen och äventyra Systembolagets monopol.

Några motionärer vill ändra klassificeringen av nya droger, så att istället för ämne för ämne hela kemiska familjer kan narkotikaklassas.

I en motion om narkotikapolitiken så vill sex vänsterkvinnor att narkotika inte längre ska vara kriminellt att använda. Detta för att inte stigmatisera missbrukare och förmå polisen att mer jaga langare än brukare. Man vill även att straffskalan för narkotikabrott ses över.
Vänsterpartiet röstade aldrig för införande av konsumtionsförbudet 1989, men det är först nu efter en intern debatt som partiet politiskt driver frågan om att skrota förbudet.

Även Socialdemokraterna har lagt en bred motion om nya utmaningar för narkotikapolitiken. Där påtalas vikten av förebyggande arbete, särskilda gatulangningsgrupper inom polisen, och att förbättra missbruksvården. Bland annat genom utveckla framgångsrika projekt såsom “Kontakt för livet“.

De 13 S-ledamöterna från Skåne beklagar i motionen att alliansregeringen lade ner kommittén Mobilisering mot narkotika och vill att ett nationellt centrum återinrättas.
– Man har förlorat samordning och fokus när frågan lagts på andra håll. Mobilisering mot drogmissbruk måste upprätthållas hela tiden, i varje ny generation, säger en av motionärerna, Kerstin Engle, till Drugnews.

De poängterar nordiskt samarbete för att upprätthålla en restriktiv linje, även med Danmark där haschförsäljning i huvudstaden nu diskuteras.

I en annan S-motion föreslår Ylva Johansson med flera att särskilda tillstånd ska krävas för butiker att få sälja både tobak och folköl. Detta för att tillstånden ska kunna dras in om de säljer till unga under 18 år. Även skärpta straff för langning till unga vill motionärerna ska utredas.

Etiketter:

Annonser