Alkoholmöten avlöser varann i Stockholm

STOCKHOLM Expertmötet om alkohol på EU-nivå har avslutats i Stockholm. Nu vidtar ännu ett alkoholmöte på WHO-nivå för att bereda väg för en global alkoholstrategi.

I två dagar har forskare, beslutsfattare, alkoholindustrin och frivilligorganisationer träffats i Stockholm arrangerat av svenska EU-ordförandeskapet. På seminarier har forskning presenterats, reklamens roll ventilerats och värderat den nuvarande alkoholstrategin för att minska alkoholskadorna i unionen.

En avsikt med mötet har varit att hålla den nu tre år gamla strategin levande. Alkoholfrågan har lyfts i EU, alla medlemsländer har upprättat en politik på området, hälften har infört åldersgränser. Men mycket är ogjort. Europa har den högsta alkoholkonsumtionen i världen.

– Jag är mycket glad över det erfarenhetsutbyte som konferensen möjliggjort. Många har fått kunskaper att ta hem. Men ångan måste hållas upp, mycket arbete återstår, alkohol måste upp på agendan i EU, säger folkhälsominister Maria Larsson till Drugnews.

I sitt avslutningstal i tisdags berättade hon om svenska EU-ordförandeskapets fyra prioriteringar på alkoholområdet inför ministermötet i december:

• Barn och unga som påverkas av alkohol måste mer uppmärksammas. Mellan 5 och 9 miljoner barn växer upp i missbrukarfamiljer i unionen. Stödet till dem måste bli bättre.

• Fler äldre personer, särskilt kvinnor, har ökat sin alkoholkonsumtion. Relaterade sjukdomar och dödsfall är vanligare. Problemet måste uppmärksammas mer i EU. De äldre och vården måste informeras mer om risker med alkohol.

• Priset på alkohol har stor betydelse för hur mycket som dricks. I de flesta EU-länder har alkohol blivit billigare.

• Marknadsföring av alkohol. Branschens s.k. självreglering är inte övertygande, frågan är om skärpta reklamregleringar behövs för att skydda särskilt unga.

– Jag har inbjudit privata sektor för vi behöver samarbeta. Men det återstår att se hur seriös man är i sin dialog, säger Maria Larsson.

Bryggerinäringen anklagar henne för att inte låta dem komma till tals på expertmötet. Och påstod i en helsidesannons att svensk alkoholpolitik inte är effektiv, att konsumtionen inte är lägre än övriga EU, trots höga alkoholskatter.

– Ett oseriöst påhopp, deras uppgifter stämmer inte. Bryggarna har mycket att bevisa, vad gör dom för att minska alkoholskadorna?, säger folkhälsoministern.

Efteråt konferensen avtackades svenska ordförandeskapet med applåder och fick uppskattningar för att försöka lyfta alkoholfrågan.

Men redan på onsdag följer ännu ett alkoholmöte i Stockholm. Denna gång ett expertmöte på WHO-nivå med socialdepartementet, Sida och norska regeringen om alkohol, hälsa och social utveckling i världen.

Alkoholens roll som utvecklingshinder för fattigdomsbekämpning och samband med hiv- och turberkolosspridning ska tas upp. Men Maria Larsson vill även driva på för att en global strategi för att minska alkoholskadorna i världen ska antas 2010.

Trots motstånd från några producentländer finns ett utkast som världens regeringar senast på torsdag denna vecka ska tycka till om. Sen ska WHO:s styrelse försöka utmejsla ett förslag före organisationens årsmöte WHA i maj.

Några tvistefrågor är hur skadorna ska kunna minskas, om alkoholindustrin ska få delta och eventuella handelsregleringar.

– Erfarenheter visar att alkohol är ett känsligt område. Det blir en avvägning mellan folkhälsa och fri handel, säger Dag Rekve, teknisk officer i världshälsoorganisationen i Genève, till Drugnews.

Etiketter:

Annonser