Drugnews i vimlet i på alkoholmötet

EU:s alkoholexpertmötet har pågått i två dagar i Stockholm. Drugnews tar pulsen och intervjuar några av deltagarna.

Enkät: BRUCE CLARKE & SVEN LILJESSON

Lana Willebrand, från Vitryssland arbetar idag som redaktör och projektledare på European Cities Against Drugs på huvudkontoret i Stockholm.

• Vad gör du här?
– Jag är här för att informera om ECAD.

• Är alkohol ett stort problem i ditt land?
– Ja, det är ett mycket stort problem. Vitryssens alkoholkonsumtion ligger i nivå med ryssarnas, vilken är den högsta i Europa.

• Bör alkoholreklam totalförbjudas inom EU?
– Nej. Ansvarsfull alkoholreklam bör få finnas, men inte rikta sig mot ungdomar.

• Några åtgärder för minska alkoholskadorna?
– Alkohol ska vara dyrt. Nationell styrning av alkoholpolitiken, bort med EU:s centralstyrning eftersom man är så oeniga och har olika kulturell bakgrund. Mer samarbete mellan ideell sektor och alkoholindustri, för att den senare ska ta större socialt ansvar.


Sara Sundquist, Hotell- och restaurangföretagarna. Hon deltar i konferensen för att informera om hur SHR arbetar för att motverka ungdomsfylleri och överservering på krogar och restauranger.

• Varför är du här?
– Jag är här för att vi på SHR tycker att alkoholprevention är viktigt. Att kunna stävja alkoholservering till underåriga och berusade.

• Bör man totalförbjuda alkoholreklam?
– Nej. Alkohol är en legal vara.

• Några exempel på alkoholrelaterade skademinskande åtgärder?
– Högt pris på alkohol. Att aldrig släppa fokus på att hålla nere berusningsdrickande. Att aldrig servera alkohol till minderåriga.


Scott Goodwin från Australien. Arbetar sedan åtta år vid Rikspolisstyrelsen i Sverige, huvudsakligen med frågor som berör ungdomar och alkohol. Besöker konferensen i egenskap av delegat.

• Är alkohol ett stort problem i ditt land?
– Ja.

• Bör alkoholreklam totalförbjudas inom EU?
– Jag vill inte ta politisk ställning i denna fråga då jag är här i egenskap av polis.

• Nämn tre åtgärder för minska alkoholskadorna?
– Hårdare straff för langning, särskilt till ungdomar.
Mer resurser till polisen för att motverka alkoholbruk bland unga.
Inte släppa greppet om alkoholfrågorna, ständigt debattera och engagera politiker, media, föräldrar med flera.


Kieran Moriarty, brittisk läkare med specialitet inom sjukdomar relaterade till alkohol, speciellt leversjukdomar. Delegat och föreläsare på konferensen.

• Är alkohol ett stort problem i ditt land?
– Ja.

• Bör alkoholreklam totalförbjudas inom EU?
– Ja.

• Nämn tre åtgärder för minska alkoholskadorna?
– Minska tillgängligheten, till exempel genom förkortade öppettider på stormarknader. Minimipriser, det vill säga högre priser. Förbjud alkoholreklam.


Eglantine de Carpentier, från Paris. Arbetar på franska vinindustrins AgeV som har utbildningsprogram för att lära människor dricka förnuftigt.

• Varför är du här?
– Är här för att höra vad som händer under svenska EU-ordförandeskapet. Men tycker det är dålig balans i programmet, saknar inslag om att alkohol även kan vara positivt, inte bara skadar.

• Bör alkoholreklam totalförbjudas?
– Nej, företag måste kunna kommunicera med kunden för att kunna sälja sitt vin. Det är ju en jordbruksprodukt, en del av vår kultur. Men det är bra att man inte får rikta sig till unga och marknadsföra i sportsammanhang i Frankrike.

• Några åtgärder för att minska alkoholskador?
– Information om att alkohol kan vara farligt i för stora mängder. Därför viktigt att tidigt lära människor att dricka ansvarsfullt, att dricka socialt och måttligt.


Kim Eng Yong från Kambodja. Är ordförande för ideella Peoples Center for Development ande Peace som arbetar med alkoholprevention, rådgivning och demokratifrågor.

• Varför är du här?
– Vill lära mig hur vi kan ta fram en restriktiv alkoholpolitik i Kambodja. Tidigare ingick inte alkohol i vår kultur, men har på några decennier ökat dramatiskt. Alkoholindustrin är aggressiv och lurar unga att dricka, påstås bli starkare och framgångsrik. Tusentals anställda “ölflickor“ på barer lockar kunder dricka mer.

• Bör alkoholreklam förbjudas?
– Ja, den finns överallt, utlovar TV-apparater, MC och bilar om man handlar. Enda sättet att slippa reklamen är att blunda.

• Några åtgärder för att minska alkoholskador?
– Förbjud systemet med ölflickor. Inför åldersgränser, idag kan barn köpa. Höj alkoholskatter.


Maja Westling, styrelseledamot av Sveriges Blåbandsungdom.

• Vad gör du här?

– Jag är här för att informera om Blåbandet, som är ett kristet alkoholfritt ungdomsförbund. Och att vi stödjer den restriktiva alkoholpolitiken som Sverige företräder.

• Bör man totalförbjuda alkoholreklam?
– Nej, därför att jag tror det är omöjligt att genomföra. Men om lagarna ändrades i den riktningen, skulle jag stödja det.

• Några exempel på hur man kan minska alkoholens skadeverkningar?
– Minskad tillgänglighet, alkohol ska säljas på Systembolaget ingen annan stans.
– Rikta information till högstadieelevers föräldrar. Direkt information till låg- och mellanstadieelever, och utdela informationsmaterial så samtalet kan fortsätta hemma.

Etiketter:

Annonser