Högt herointryck på Norge

OSLO Narkotikapressen är stor på Norge. Årligen använder missbrukare nära 1,5 ton heroin, beräknas i en unik studie. Tullen beslagtar bara 2-3 procent av det som smugglas. Ändå verkar heroinepidemin avta något.

Det är Statens institut for rusmiddelsforskning, Sirus, som på Tullvesendets uppdrag försökt beräkna hur mycket heroin som används varje år. Tullen hoppas få ett bättre kunskapsunderlag för att bekämpa smuggling.

Forskarna har kommit fram till mängden genom att beräkna antalet heroinmissbrukare i landet och multiplicera det med en uppskattad årsförbrukning. Hänsyn har tagits till olika grupper, exempelvis “problembrukare“ som använder mer.

I rapporten framkommer även att antalet heroinmissbrukare minskat sedan millennieskiftet i Norge. Från omkring 13 500 “problembrukare“ av heroin som använde uppåt två ton av drogen till runt 9450 heroinmissbrukare ifjol (varav 8000 injicerar) som använde cirka 1445 kilo heroin.
Dessutom finns enligt forskarna kanske 5 000 “sporadiska och experimentella brukare“, ungefär lika många som tidigare.

I slutet av 90-talet utmålades Oslo som ”Europas heroinhuvudstad”. Dödsfallen i överdoser växte och myndigheterna var bekymrade. Sedan dess har Norge efter en hård drogdebatt prövat en mer liberal strategi för att minska drogskador.

Ett sprutrum öppnades 2005 i Oslo där heroinister kan injicera i närvaro av vårdpersonal och polisen är mer överseende med mindre innehav. Och en regeringsutredning undersöker om heroin på recept är en framkomlig väg för Norge och ska lämna förslaget nästa vår.

En utvärdering av sprutrummet i huvudstaden presenterades förra veckan av Sirus. Efter en flytt för två år sedan från det gamla ifrågasatta stället till ett större, så mår personalen bättre idag, antalet registrerade besökare har tredubblats och deras ”värdighet” ökat. Hur många som gått vidare till behandling framgår inte.

Men problem med överdoser på stället har inte minskat och kostnaderna har skenat iväg, enligt rapporten som även konstaterar att bara en bråkdel av alla de heroininjektioner som varje dygn intas i Oslo tas i sprutrummet.

Idag kostar verksamheten 12 miljoner norska kronor och efter nyår försvinner statsbidraget. Något som gjort att andra städer som övervägt att starta liknande verksamhet beslutat avvakta.

– Heroinmissbruk är fortfarande ett problem i Norge, men löses varken med knark på recept eller sprutrum. Pengarna kan användas bättre än att se mellan fingrarna med en olaglig verksamhet, säger Knut Reinås, ordförande i Forbundet mot Rusgift, till Drugnews.

Förklaring till att heroin minskat något senare år tillskriver han inte sprutrummet, utan att missbruksvård byggts ut, äldre missbrukare avlidit eller lagt av och att nyrekryteringen avtagit.

• Fotnot: Länk till Sirus-rapporterna – utvärdering av sprutrummet samt beräkning av heroinmängden i Norge.

Etiketter:

Annonser