Upprop för tobaksfria butiker

STOCKHOLM Två kampanjer startas för att få bort tobak från butikshyllorna. Dels av A Non Smoking Generation som jämför tobak med porr och uppmanar konsumenter uttnyttja sin makt. Dels Yrkesföreningar mot Tobak och kvinnoföreningen 1,6-miljonersklubben med upprop för exponeringsförbud.

De senare vill dölja tobaken i butikerna under hyllorna, något som flera länder börjat införa. Men det föreslogs inte i översynen av svenska tobakslagen i våras, men framfördes i flera remissvar.

A Non Smoking Generation tyckte tobaksutredningen var lam. Nu väljer stiftelsen i sin kampanj att hoppa över politikerna och vända sig direkt till konsumenter och livsmedelshandlare för att uppnå helt tobaksfria butiker.
NSG vill därigenom minska tillgängligheten och förebygga rekrytering av nya tobaksanvändare. Helst vill man se särskilda licensierade tobaksbutiker.

I helsidesannonser i hösten jämförs tobak med porr som tidigare såldes i matbutiker. De s.k. herrtidningarna togs bort eftersom de sände fel signaler till barnfamiljer och andra som skulle förbereda sin middag.

– Men i butikerna finns cigaretter och snus kvar, och som dödar. Tobak i livsmedelsbranschen skickar fel signaler till en ung generation, säger Fredrik Söderhielm, NSG:s generalsekreterare, till Drugnews.

– Vi vill därför med en kampanj för helt tobaksfria butiker, uppmuntra alla konsumenter att helt enkelt prata snällt och vänligt med sin handlare och eller göra sin röst hörd på nätet. Kunderna är med och påverkar framtiden för en rökfri generation.

Butikskedjan PrisXtra och en ICA-handlare i Umeå har på egna initiativ redan tagit bort cigaretterna från butikskassorna.

Att två kampanjer startas samma vecka för att begränsa tobak i butikerna tycker Fredrik Söderhielm på A Non Smoking Generation bara är bra.
– Kampanjerna kompletterar varandra och det behövs flera initiativ för att få saker att börja hända, säger han.

• På ” target=”_new”>Tobaksfriabutiker.se uppmanas besökarna via nätet stödja NSG:s kampanj med sitt namn. Enligt en Sifo-undersökning ifjol så var en majoritet (57 procent) av svenskarna för ett tobaksförbud i livsmedelsbutiker. Och 63 procent av rökare i åldrarna 15-29 år uppgav att de skulle röka mindre om tillgängligheten minskade.

• ”Stöd Saffransstrategin – Skylta inte tobak i butiker”. Ett webbaserat upprop mot exponerade tobaksvaror av Yrkesföreningar mot Tobak och kvinnoorganisationen 1,6-miljonersklubben.

Etiketter:

Annonser