Alkohol en växande global börda

TORONTO Alkohol ligger bakom vart 25:e dödsfall i hela världen. I Europa vart tionde dödsfall och i det forna Sovjetväldet ännu fler. Ett internationellt ramverk behövs för att minska alkoholbördan, menar forskarna bakom studien.

En sammanställning av globala data från 2004 om alkoholproblem publicerades för en tid sedan i medicintidskriften Lancet. Dessutom har forskarna granskat situationen i tio länder lite närmare.

Sett över hela världen står alkoholkonsumtion bakom vart 25:e dödsfall, cirka 3,8 procent av alla dödsfall. Inte helt oväntat avlider betydligt fler män (6,3 proc) än kvinnor (1,8 proc) av alkoholrelaterade orsaker.

Vanliga dödsorsaker på grund av alkohol är bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och skrumplever. Därtill alkoholrelaterade olyckor och våld.

Skador och död hänger klart samman med hur mycket alkohol invånarna dricker, och ökar med varje enhet i snitt som intas. Tydligast slår det bland fattiga och marginaliserade människor.

Författarna, bland andra alkoholexperten Jürgen Rehm knuten till Toronto-universitet och WHO, konstaterar att eventuella positiva effekter av måttlig alkoholkonsumtion lätt uppvägs av alkoholens skadliga sidor.

Men andelen relaterade dödsfall varierar mycket i världen. Medan Europa där alkoholkonsumtionen är högst i världen vart tionde dödsfall kan kopplas till alkohol och forna Sovjet på cirka 15 procent, så är de lägre i andra delar, exempelvis i Mellersta östern.

Mer än hälften av jordens befolkning är nykterister, inte bara muslimer utan även de flesta invånarna i Indien. Mot den bakgrunden är dödsfallsstatistiken mer anmärkningsvärd.

Samtidigt oroas forskarna över att länder i Asien, som Kina och Thailand, i takt med ekonomiska framsteg ofta antar en alltmer västlig alkoholkultur med ökad konsumtion. Detta kommer att hota den påverkbara sjukdomsbördan kommande decennier varnar forskarna.

De växande alkoholproblemen idag liknar situationen kring tobaksskador för några decennier sedan och kräver nu skyndsamma insatser för att minska dessa och kostnader associerade till alkoholen.

– Den här studien är en global väckarklocka. Och insatser behövs redan nu, säger professor Ian Gilmore, läkare och chef för brittiska Alcohol Health Allians, till BBC.

• Fotnot: Läs sammanfattning av artikeln i Lancet, “Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders“.

Etiketter:

Annonser