Barnarbetare förgiftas på tobaksplantage

LONDON Barnarbetare utnyttjas ofta på tobaksplantage. Nu avslöjas att barn från 5 års ålder i det fattiga Malawi i södra Afrika arbetar långa arbetspass på fälten och utsätts för så höga nikotinhalter att de får förgiftningssymtom.

Tobak är inte skadlig bara för konsumenterna, utan även för de som skördar och tillverkar den.

Tobaksindustrin flyttar alltmer av sin tillverkning till utvecklingsländer. Trots att multiinternationella tobaksbolag inhöstar stora vinster, så kämpar lokala farmare för att få det att gå ihop. Det leder till att fler barn riskerar utsättas för hälsofarliga arbetsförhållanden på odlingarna.

Barnrättsorganisationen Plan Internation har i en ny rapport, ”Hard work, little pay and long hours”, dokumenterat arbetsförhållandena för de unga tobaksarbetarna i Malawi. Landet är världen femte största tobaksproducenten och över 70 procent av landets exportintäkter kommer från tobak.

Över 80 producent av invånarna är beroende av tobaksindustrin och uppskattningsvis 78 000 barn arbetar på plantagerna, några av dem bara fem år. Arbetsdagarna är ofta tolv timmar, lönen låg och barnen har oftast ingen skyddsutrustning.

Barnen får vid plantagearbetet dagligen i sig nikotin via huden motsvarande cirka 50 cigaretter.

“Ibland känns det som att man inte kan andas, inte får tillräckligt med luft. Man kan inte andras på grund av värken i bröstet. Sen kommer blodet när man kräks…“, berättar ett barn.

Observatörerna uppger att många barn har symtom typiska för “Green Tobacco Sickness“, nikotinförgiftning i samband med tobaksplockning. Det handlar om huvudvärk, magsmärtor, muskelsvaghet, hosta och andfåddhet, skriver Tobaksfakta som refererar till rapporten.

Plan International menar att det idag inte går att kräva förbud mot barnarbete på tobaksodlingarna. Fattigdom driver familjer att låta barnen arbeta där. Istället bör man påverka arbetsgivarna att bättre skydda plockarna.

Begära att tobaksindustrin och plantageägarna förbättrar arbetsförhållandena och lever upp till sina egna ansvars- och uppförandekoder. Erbjuder säkrare miljö, bättre löner och möjlighet till skola för barnarbetarna.
Men även Malawis regering måste skärpa insatser för arbetsskydd, mot barnarbete och se över arvsregler som inskränker familjers ägande av mark, menar Plan International.

• Fotnot: barnrättsorganisationen Plan Internationals huvudkontor finns i London. Ladda ner rapporten Plan Malawi ”Hard work, little pay and long hours“ (81 sidor, pdf-fil).

Tobacco’s children’ campaign website, en sajt om tobaksbarnen (kampanj av Plan Sweden och A Non smoking Generation).

Etiketter:

Annonser